0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kredyt na nieruchomość dla firmy - utworzenie spółki celowej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obecnie na rynku dostępne są różne formy finansowania działalności i inwestycji dla przedsiębiorstw. Jednym z nich jest kredyt. Jednak nie jest to wcale proste rozwiązanie - banki stawiają duże wymagania przed klientem, traktują go w sposób nieufny, obciążony szczególnym ryzykiem. Nie oznacza to jednak, że szansę na pozyskanie kredytu na nieruchomość mają tylko przedsiębiorstwa z wieloletnią historią w branży nieruchomości, ponieważ ważna jest też posiadana wiedza na temat kredytu na zakup lokalu pod wynajem lub siedzibę. Sprawdźmy, jak ubiegać się o kredyt na nieruchomość dla firmy.

Finansowanie za pomocą kredytu inwestycyjnego

Jednym z rozwiązań może być kredyt inwestycyjny. Jest on zazwyczaj udzielany tym firmom, które posiadają już doświadczenie w prowadzonym przez siebie biznesie. Jak wynika z nazwy kredytu, służy on do sfinansowania inwestycji przedsiębiorcy. Firmy działające dłuższy czas w branży mają większą szansę na powodzenie planowanej inwestycji, a zatem bank ma większą pewność,  że odzyska pożyczone pieniądze.

Jak uzyskać kredyt inwestycyjny?

W celu przyznania kredytu inwestycyjnego, instytucja:

  • ocenia stan finansowy firmy,

  • sprawdza bilans oraz

  • inne dokumenty finansowe.

Informacje te są niezbędne do oceny, czy jednostka będzie w stanie spłacać raty wraz z odsetkami. Ważny jest także dobry biznesplan. Po udzieleniu kredytu banki zastrzegają sobie prawo do sprawdzania, czy udzielone środki przedsiębiorca wykorzystuje w sposób określony wcześniej w umowie.

Rodzaje zabezpieczeń kredytu inwestycyjnego

Zabezpieczeniem dla takiego kredytu mogą być:

  • wpis do hipoteki nieruchomości – jest to złożenie przed pracownikiem banku oświadczenia o ustanowieniu hipoteki. Na tej podstawie bank sporządza własne oświadczenie, które to zawiera dane nieruchomości i datę spłaty kredytu;

  • weksel in blanco – jest to papier wartościowy zawierający zobowiązania wystawcy weksla lub też osoby, którą on upoważnił do zwrotu pieniędzy bankowi w wyznaczonym terminie i miejscu;

  • blokada rachunku bankowego – to udzielenie pełnomocnictwa dla banku na pobieranie określonej kwoty pieniędzy w celu zabezpieczenia kredytu;

  • cesja wierzytelności – tak zwany przelew, to umowa, która zmienia osobę uprawnioną do żądania wykonania zobowiązania.

Kredyt na nieruchomość pod wynajem

Odstępstwem od posiadania przez firmę swoistego doświadczenia w prowadzeniu danej działalności jest kredyt na zakup nieruchomości pod wynajem. W takiej sytuacji nie jest wymagane dysponowanie konkretnym stażem działalności w branży.

Spółka celowa jako sposób na kredyt

Atrakcyjną możliwością jest utworzenie spółki celowej. Dzięki temu łatwiej jest uzyskać kredyt na nieruchomość pod najem lub siedzibę. Ubiega się ona o dofinansowanie w imieniu przedsiębiorstwa. Zostaje utworzona z myślą realizacji określonych celów. Dlaczego? Chodzi o jak najmniejsze ryzyko dotyczące konkretnego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Czym jest spółka celowa?

Zazwyczaj to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czasem także spółka akcyjna. Jest ona wyposażona w kapitał i środki na wykonanie konkretnego zadania. Ogranicza ryzyko, chroniąc majątek osobisty.

W celu uzyskania kredytu na nieruchomość przez spółkę celową niezbędne jest, by jej wspólnicy posiadali czystą historię kredytową. Spółka celowa daje możliwość bankom zabezpieczenia się na prawach majątkowych i korporacyjnych danej spółki. W sytuacji braku spółki celowej, takie zabezpieczenia na majątku przedsiębiorcy mogłyby przyczynić się sparaliżowania działalności firmy.

Korzyści spółki celowej

Spółka celowa jest korzystna, biorąc pod uwagę kredyt na nieruchomość, ponieważ nie jest wymagana długoletnia działalność firmy, ani też duży zasób gotówki. Bank nie domaga się przedstawienia obecnego dochodu, mającego pokryć raty kredytu.

Na czym polega działalność takiej spółki?

Spółka celowa wynajmuje powierzchnie, które wcześniej zakupiła. Jest jednocześnie właścicielem i administratorem, otrzymuje czynsz od najemców, który przeznacza na pokrycie i spłatę kredytu. Należy jednak pamiętać, że wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 20% wartości zakupionej nieruchomości.

Dokumenty niezbędne w celu uzyskania kredytu

W celu otrzymania kredytu na nieruchomość, w tym przypadku nie wymaga się wielu dokumentów. Wystarczy posiadać umowę najmu, która zostanie podpisana z przyszłymi najemcami. To właśnie umowa jest podstawą do oceny zdolności kredytowej spółki celowej.

W początkowej fazie wystarczy posiadanie tylko listu intencyjnego podmiotów, które są zainteresowane najmem. Daje to bankowi możliwość określenia, z jakim odbiorem potencjalnie może się spotkać propozycja starającego się o kredyt przedsiębiorcy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów