0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opodatkowanie kar umownych i odszkodowań podatkiem od towarów i usług

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy w toku prowadzonej działalności mogą w wyniku podpisanych z kontrahentami umów otrzymać kary umowne oraz odszkodowania. Dzieje się tak w momencie gdy druga strona umowy nie wywiązuje się z ustaleń w niej przewidzianych i w związku z tym zobowiązana jest do wypłaty określonego odszkodowania czy też tak zwanej kary umownej.

Czy kary umowne podlegają opodatkowaniu VAT?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają:

  • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  • eksport towarów;
  • import towarów na terytorium kraju;
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Wypłacenie odszkodowania czy też kary umownej nie jest w rozumieniu powyższej ustawy odpłatnym świadczeniem usług ani też odpłatną dostawą towarów. Czynność ta bowiem nie ma charakteru świadczenia, w zamian za które świadczący miałby uzyskać jakieś korzyści. Tym samym należy stwierdzić, iż zapłata odszkodowania, bądź kary umownej nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, co potwierdza między innymi interpretacja  Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 9 lutego 2012 r., sygn. ITPP1/443-1593/11/TS, w której stwierdzono, że:

“(...) kara umowna pełniąca funkcję odszkodowawczą (rekompensacyjną) za poniesione straty nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym nie podlega opodatkowaniu.”

Zgodnie z powyższym, skoro zapłata odszkodowania i kary umownej nie podlega opodatkowaniu VAT, zdarzenia takiego nie dokumentuje się fakturą. W sytuacji takiej możliwe jest wystawienie np. noty księgowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów