0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PCC a nabycie domeny internetowej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W XXI wieku, prowadząc działalność gospodarczą, każdy przedsiębiorca musi liczyć się z obowiązkiem posiadania strony internetowej. Jest to wymóg stawiany przez społeczeństwo, które podąża ku nowoczesności i nowym technologiom. Chcąc zaistnieć wśród swoich potencjalnych nabywców, przedsiębiorcy nie mają wyjścia i zakładają strony internetowe swoich firm. Odpowiednia nazwa domeny to już połowa sukcesu. Dlatego też biznesmeni nie wahają się przed zakupem, gdy znajdą tę najbardziej odpowiednią. Nabycia dokonują zarówno od firm, jak i od osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Czy wówczas nabycie domeny internetowej jest objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Nabycie domeny internetowej od podmiotu prowadzącego działalność

Przedsiębiorca może dokonać zakupu domeny od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Wówczas transakcja ta zostanie udokumentowana fakturą bądź rachunkiem (lub fakturą bez VAT). Sprzedawca, będący czynnym podatnikiem VAT, jest zobligowany do opodatkowania jej odpowiednią stawką podatku. Z kolei nabywca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT z faktury zakupu, o ile służyć ma on działalności opodatkowanej. Możliwość ta wynika z art. 86 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług.

art. 86 ust. 1.

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W sytuacji, gdy nabywca dokona odliczenia podatku VAT, koszt będzie stanowiła kwota netto z faktury. Przy czym należy pamiętać, że aby wydatek mógł stanowić koszt podatkowy, musi spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

art. 22 ust. 1.

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Natomiast gdy faktura (lub rachunek) została wystawiona przez podmiot zwolniony z VAT, nabywca będący czynnym podatnikiem VAT nie dokona odliczenia podatku, a koszt co do zasady będzie stanowiła kwota wykazana na dokumencie zakupu.

Gdy nabywcą domeny jest podmiot zwolniony z VAT, wówczas koszt uzyskania przychodów będzie stanowiła kwota brutto z faktury

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów nabycie domeny internetowej wykazują w kolumnie 13 - pozostałe wydatki.

 

Przykład 1.

Podmiot będący czynnym podatnikiem VAT dokonał zakupu domeny od przedsiębiorcy, który również jest vatowcem. Faktura opiewa na 300 zł netto + 23% VAT (69 zł). Jak prawidłowo zaksięgować zakup domeny?

Wartość netto z faktury zakupu należy ująć w kol. 13 KPiR - pozostałe wydatki oraz w rejestrze zakupu VAT wg odpowiedniej stawki.

 

Przykład 2.

Podmiot zwolniony z VAT dokonał zakupu domeny od przedsiębiorcy, który również jest vatowcem. Faktura opiewa na 300 zł netto + 23% VAT (69 zł). Jak prawidłowo zaksięgować nabycie domeny internetowej?

Wartość brutto z faktury zakupu należy ująć w kol. 13 KPiR - pozostałe wydatki.

Ważne!

Dokonując zakupu domeny od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, nabywca nie opłaca podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Nabycie domeny internetowej od osoby prywatnej

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej również mogą być posiadaczami interesujących domen. Wówczas przedsiębiorca zakupujący domenę od osoby prywatnej powinien udokumentować taką transakcję umową kupna-sprzedaży. Koszt będzie stanowiła kwota wskazana w treści umowy. Tak samo, jak w przypadku zakupu od podmiotu prowadzącego działalność, wydatek ten należy ująć w kolumnie 13 podatkowej księgi - pozostałe wydatki.

Co ważne, transakcja ta nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT, bowiem osoba prywatna nie jest podatnikiem VAT. Jednak nabywca co do zasady będzie zobligowany do opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

PCC od zakupu domeny wynosi 1% i należy wykazać go deklaracji PCC-3. Nabywca jest zobligowany do złożenia jej w urzędzie skarbowym w terminie 14 dni od daty zawarcia transakcji.

Opłacony podatek od czynności cywilnoprawnych będzie stanowił koszt w dacie jego uregulowania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów