0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pełnomocnik czy współwłaściciel do konta bankowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakładając rachunek bankowy jest możliwość dodać inną osobę jako pełnomocnika do konta osobistego czy oszczędnościowego. A także zdarza się, że decydujemy się na założenie wspólnego konta z drugą osobą. Często nie wiemy jakie różnice występują pomiędzy współwłaścicielem a pełnomocnikiem do konta bankowego. Podejmując decyzję powinno być się świadomym praw jakie posiada pełnomocnik a jakie współwłaściciel.

Współwłaściciel do konta bankowego

Współwłaściciel konta ma takie same prawa jak właściciel. Może nim być każda osoba, zarówno spokrewniona, np. współmałżonek, jak i niespokrewniona. Musi jednak być pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Zakładając konto wspólne współwłaściciele mają takie same prawa jak i obowiązki. A więc mogą m.in. samodzielnie:

  • dysponować środkami zgromadzonymi na koncie bankowym,
  • wnioskować o limit kredytowy w koncie,
  • udzielać i odwoływać pełnomocników,
  • składać wszelkie dyspozycje w tym o zamknięciu rachunku.

Jednakże wspólnie muszą podejmować decyzję o zmianie warunków umowy z bankiem czy przekształcenia konta wspólnego w indywidualnie. Współwłaściciel powinien być osobą do której mamy pełne zaufanie, gdyż będzie dysponował identycznymi prawami jak właściciel. Dlatego otwierając wspólny rachunek warto dokładnie to przemyśleć. A jeśli nie jesteśmy pewni można udzielić pełnomocnictwa.

Pełnomocnik do konta bankowego

Natomiast pełnomocnik działa w imieniu właściciela rachunku i na jego rzecz. Może to być dowolna osoba. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku nie są własnością pełnomocnika. To posiadacz rachunku określa zakres pełnomocnictwa. Można wyróżnić podstawowe dwa rodzaje pełnomocnictw:

  • ogólne - upoważnia pełnomocnika do składania wszystkich dyspozycji w ramach umowy z bankiem, w tym m.in. wpłat, wypłat, przelewów oraz zamknięcia rachunku bankowego, a więc ma możliwość w pełni dysponować kontem, na równych prawach z właścicielem,
  • rodzajowe - pełnomocnik ma ograniczone prawa do dysponowania rachunkiem i może np. dokonywać wpłat i wypłat do określonej kwoty. Właściciel rachunku może sam ustalić do jakich czynności będzie upoważniony pełnomocnik. Pełnomocnikiem rodzajowym może być osoba od 13 roku życia, która nie ma zdolności do pełnych czynności prawnych.

Ustanowienie pełnomocnika trwa kilka minut i należy złożyć wniosek w banku - często nawet nie potrzeba obecności pełnomocnika. Należy pamiętać, że pełnomocnictwo wygasa wraz ze śmiercią właściciela rachunku bankowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów