0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pełnomocnik do podpisywania deklaracji - kto nim może zostać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzenie nawet małej księgowości firmy jest trudne. Podatnicy, chcąc robić to samodzielnie, muszą śledzić ciągłe zmiany w prawie podatkowym. Coraz częściej powierzają swoje sprawy księgowo-podatkowe wyspecjalizowanym biurom rachunkowym lub doradcom podatkowym. Czy pełnomocnik do podpisywania deklaracji może przejąć część obowiązków przedsiębiorcy?

Wysyłanie e-deklaracji

Podatnicy zakładający działalność gospodarczą muszą zdawać sobie sprawę, że obecnie muszą składać deklaracje podatkowe. Jest to jedno z podstawowych obowiązków podatkowych podatników, płatników oraz inkasentów.

Przypomnijmy, że deklaracja podatkowa to deklaracja składana na potrzeby rozliczeń podatkowych, ale również zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, które na podstawie przepisów prawa podatkowego muszą składać podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Deklaracje można składać elektronicznie lub w formie papierowej, chyba że przepisy szczególne inaczej regulują ten obowiązek.

Obecnie ustawodawca jednak wprowadza regulacje, które nakładają na podatnika konieczność składania większości deklaracji w formie elektronicznej. Przykładowo wyłącznie w wersji elektronicznej złożysz:

  • PIT-4R – deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy;

  • PIT-8AR – deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym;

  • PIT-8C – informację o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych;

  • PIT-11 – informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy;

  • JPK_V7M – deklarację VAT dla podatników rozliczających się miesięcznie;

  • JPK_V7K – deklarację VAT dla podatników rozliczających się kwartalnie.

E-deklaracje składane na potrzeby rozliczeń podatkowych, a także różnego rodzaju zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje wymagane przepisami prawa podatkowego, podatnik może składać osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku, gdy składa deklaracje samodzielnie, musi je podpisać elektronicznie. Tym samym musi w praktyce posiadać podpis elektroniczny.

Podsumowując, z zapisów zawartych w art. 80a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w przypadku gdy odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym e-deklaracja, może być podpisana także przez podatnika, płatnika lub inkasenta lub pełnomocnika.

W świetle art. 80b Ordynacji podatkowej zwolnienie podatnika, płatnika lub inkasenta z obowiązku podpisania deklaracji zachodzi tylko wtedy, gdy nie stanowią inaczej odrębne ustawy. 

Udzielenie pełnomocnictwa nie powoduje, że podatnik nie ma możliwości osobistego podpisywania deklaracji.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa należy składać organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy.

Przykład 1.

Podatnik założył działalność gospodarczą – kancelarię prawną. Tym samym  musiał zarejestrować się jako podatnik podatku VAT. Postanowił powierzyć swoje sprawy biuru rachunkowemu. Do jakiego organu należy złożyć pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji VAT?

Przypomnijmy, że pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa podatnik, płatnik lub inkasent składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników. Tym samym w naszym przypadku, ponieważ mamy do czynienia z podatnikiem będącym osobą fizyczną, składamy UPL do organu podatkowego, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

W sytuacji, gdy podatnik składa deklaracje w różnych organach podatkowych udzielenie pełnomocnictwa do ich podpisywania przez wskazaną osobę zobowiązany będzie przedłożyć każdemu z organów.

Przykład 2.

Podatnik prowadzi sklep spożywczy. W styczniu postanowił zmienić biuro rachunkowe, które będzie rozliczać jego podatki. W jakiej formie można złożyć UPL-1?

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji można złożyć w formie tradycyjnej papierowej. Obecnie jednak można to także zrobić elektronicznie za pomocą platformy ePUAP.

W przypadku składania pełnomocnictwa składamy je do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W przypadku podpisywania deklaracji przez pełnomocnika najczęściej zwalnia to podatnika, płatnika lub inkasenta z obowiązku podpisania deklaracji.

Pełnomocnik do podpisywania deklaracji – kto nim może zostać?

Przedsiębiorcy często myślą, że pełnomocnikiem do podpisywania może zostać osoba mająca specjalne kwalifikacje.

Przykład 3.

Podatnik prowadzi dużą hurtownię. Od nowego roku postanowił w swojej firmie stworzyć dział księgowy i zatrudnić wykwalifikowane osoby. Jedna z nich będzie upoważniona do podpisywania deklaracji. Czy zatrudniając tę osobę, podatnik powinien od niej wymagać jakichś szczególnych kwalifikacji?

W tym przypadku osoba upoważniona do podpisywania deklaracji nie musi mieć jakichś szczególnych kwalifikacji. Pełnomocnikiem bowiem może być każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Przykład 4.

Podatnik ma dużą firmę. Chce upoważnić do podpisywania deklaracji dwie osoby – dyrektora finansowego i główną księgową. Podatnik uważa, że takie postępowanie jest zasadne, ponieważ w przypadku choroby jednej z osób deklarację podpisze druga. Czy może on ustanowić dwóch pełnomocników do podpisywania deklaracji?

Tak, podatnik może ustanowić pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji więcej niż jednej osobie. W celu udzielenia dwóch pełnomocnictw jest obowiązany do złożenia dwóch formularzy UPL-1. Pełnomocnik podpisuje deklaracje składane środkami komunikacji elektronicznej Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Co istotne, pełnomocnictwo należy złożyć przed dniem podpisania i złożenia pierwszej e-deklaracji.

Podsumowując, podatnicy coraz częściej korzystają z profesjonalnych usług księgowych. W takich przypadkach udzielają pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji. Co ważne, obecnie większość deklaracji składamy w formie elektronicznej, tym samym pełnomocnictwo znacznie ułatwia ten sposób składania deklaracji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów