0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PESEL a sądowa windykacja należności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podając PESEL u lekarza, w umowie o pracę, czy urzędzie, zastanawiasz się właściwie, po co wprowadzono to oznaczenie? Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, czyli PESEL to identyfikator, który jest potrzebny wszędzie tam, gdzie trzeba potwierdzić tożsamość lub nie może być mowy o pomyłce. PESEL a sądowa windykacja należności – przeczytaj jakie zastosowanie ma ten numer w sądowym odzyskiwaniu wierzytelności.

PESEL a sądowa windykacja należności – co musi być zawarte w pozwie?

Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) został wprowadzony w odpowiedzi na częste błędy, do jakich dochodziło w postępowaniach sądowych, np. w pozwie pozywanym był Jan Kowalski, zamieszkały przy ulicy Wiosennej w Warszawie. Problem polegał na tym, że przy tej ulicy może mieszkać więcej osób o tym samym imieniu i nazwisku. Nie raz zdarzało się, że wezwanie na rozprawę trafiało nie do tej osoby, o którą chodziło.

Najczęściej do takich błędów dochodziło w przypadku małych miejscowości, gdzie nie ma nazw ulic, a więc mowa jest tylko o numerze domu. By nie dochodziło już do takich pomyłek, wprowadzono w 2013 roku numer PESEL, który z założenia jest unikatowy dla każdego obywatela. Pojawienie się go ułatwiło także wprowadzenie elektronicznych spisów np. pacjentów, podatników itd.

Jaka jest zależność między numerem PESEL a sądową windykacją należności? Otóż numer ten jest niezbędny, gdy chodzi o złożenie pozwu. W dokumencie tym muszą się znaleźć takie informacje jak:

  • Oznaczenie przedmiotu sporu.
  • Miejsca zamieszkania lub adres siedziby stron albo ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników.
  • Numer PESEL albo numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) powoda, który jest osobą fizyczną i posiada taki numer.
  • Numer KRS (Krajowy Rejestr Sądowy), jeśli powód posiada taki numer, bo nie jest osobą fizyczną.

Wyżej wymienione dane potrzebne są także podczas składania pozwu w elektronicznym sądzie. Należy pamiętać, że e-sąd rozpatruje jedynie nieskomplikowane dowodowo sprawy. PESEL jest potrzebny w przypadku wszystkich postępowań sądowych, nakazowych, upominawczych, uproszczonych i elektronicznych.

Warto jeszcze wiedzieć, że jeśli wniosek o nadanie klauzuli wykonalności dotyczy sprawy zakończonej przed 2013 r., nie można od powoda wymagać podania numeru PESEL dłużnika. Ta zasad dotyczy także postępowań rozpoczętych przed 7 lipca 2013 r. ale niezakończonych.

PESEL a sądowa windykacja należności – kiedy jest konieczny?

Jeśli w pozwie nie ma wskazanego numeru PESEL pozwanego, to sąd od lipca 2013 r. ma obowiązek ustalić ten numer, albo numer NIP lub KRS. Zwraca się po to do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego rejestru. By zniwelować możliwość pomyłki, sąd uzyskuje także dodatkowe informacje np. imiona rodziców, adres. Jeżeli sąd nie ma takich danych, to nie może prowadzić dalej postępowania i zawiesza sprawę. Co więcej, zgodnie z art. 126 § 2 kodeksu postępowania cywilnego pierwsze pismo powoda w sprawie powinno zawierać jego identyfikator z Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, czyli numer PESEL albo NIP.

Zgodnie z art. 50532 kodeksu postępowania cywilnego (Wymogi formalne pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym) powód składając elektroniczny pozew w e-sądzie musi podać numer PESEL (albo NIP lub KRS) swój i pozwanego. Dlatego warto znać numer PESEL np. swoich kontrahentów. Należy pamiętać, że wszystkie dane w pozwach, muszą być podane bezbłędnie: art. 50532 k.p.c. § 3. „Sąd może skazać na grzywnę powoda, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, który w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności oznaczył nieprawidłowo dane, o których mowa w § 2 pkt 1 lub 2 oraz art. 126 wymogi formalne pisma procesowego § 2 pkt 1”. Sąd może ukarać grzywną powoda, który błędnie poda dane w pozwie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów