Poradnik Przedsiębiorcy

Naliczanie odsetek od odsetek

Polskie prawo nie pozwala na naliczanie odsetek od odsetek zaległych, jednakże art. 482 kodeksu cywilnego dopuszcza tzw. anatocyzm, w przypadku gdy: żądanie odsetek od zaległych odsetek zamieszczone jest w pozwie, który obejmuje także owe zaległe odsetki, po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy, żądanie dotyczy odsetek od pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe.

Czym jest kapitalizacja odsetek?

Pierwszy przypadek, podany wyżej, nazywany jest powszechnie „kapitalizacją odsetek” i polega na doliczaniu przez stronę do należności głównej odsetki narosłe na dzień poprzedzający wniesienie pozwu i ujmuje tak powstałą kwotę jako wartość przedmiotu sporu. W takiej sytuacji żądanie dalszych odsetek możliwe jest dopiero od dnia wniesienia pozwu.

Zgoda na doliczenie odsetek

W drugim przypadku sytuacja odnosi się do umowy zawartej przez dłużnika i wierzyciela. Kodeks jednak nie określa ważności takiej ugody, więc można domniemywać, że dłużnik uznaje dług powiększony o odsetki oraz zgodził się na doliczenie zaległych odsetek do należności głównej.

Naliczanie odsetek od odsetek przez instytucję kredytową

Natomiast ostatni przypadek przewiduje możliwość zażądania odsetek od odsetek zaległych poprzez instytucję, która udzieliła pożyczki. Jednakże jest wiele wątpliwości z tym związanych, czego przykładem może być komentarz W. Popiołka do kodeksu cywilnego: „Omówionych zasad, w tym ograniczeń anatocyzmu, nie stosuje się do świadczeń pieniężnych uregulowanych w przepisach szczególnych, zawierających także unormowanie kwestii odsetek, np. do świadczenia z ubezpieczeń społecznych.”