Poradnik Przedsiębiorcy

Podanie o praktyki - wzór z szerokim omówieniem

Odbycie praktyk jest z reguły pierwszym krokiem na drodze do podjęcia pracy. Firma decydująca się na rekrutację praktykantów często sygnalizuje w ten sposób gotowość do ich późniejszego zatrudnienia. Jest to korzystne dla obu stron - praktykant ma bowiem możliwość poznania (i oceny) środowiska pracy oraz poszerzania swoich kompetencji. Przedsiębiorstwo zaś weryfikuje, czy osoba jest odpowiednia na dane stanowisko. Estetyka i poprawność (gramatyczna i stylistyczna) treści składanych dokumentów ma ogromny wpływ na pierwsze wrażenie, a często też decyduje o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną. Warto więc od razu zaprezentować się z jak najlepszej strony. Dowiedz się, jak poprawnie napisać podanie o praktyki.

Dane osobowe ubiegającego się o przyjęcie na praktykę

Dane osoby ubiegającej się o praktykę powinny świadczyć o jej dojrzałości i gotowości do podjęcia obowiązków w firmie. Niepoważnie brzmiący adres mailowy (np. xoxol1993@buziol.net) może zniechęcić do dalszego czytania, dlatego warto poświęcić czas na założenie “poważnego” konta pocztowego, które będzie:

  • zawierało w loginie np. pierwsze imię i nazwisko (w dowolnej konfiguracji),
  • miało neutralnie brzmiącą domenę (czyli to, co występuje po “@”).

Pozostałe dane nie powinny budzić wątpliwości. Ważne, aby były aktualne dla celów korespondencyjnych (jeżeli adres zameldowania i pobytu różni się, lepiej podać ten drugi - aktualnie obowiązujący).

Dane osoby lub firmy, do której kierowane jest podanie o praktyki

Adresując podanie bezpośrednio do konkretnej osoby warto pamiętać o tytułach i stopniach, którymi dana osoba się legitymuje. Poniżej tytułu powinny znaleźć się pełna nazwa firmy oraz jej adres:

Przykład 1.

Artur Nowy

Specjalista ds. Rekrutacji

Biuro Projektowe ArtDesign

ul. Makowska 15

50-500 Borów

Jeśli uzyskanie informacji o osobie odpowiedzialnej za rekrutację jest niemożliwe, można zwrócić się do właściciela firmy i pominąć tytuł:

Przykład 2.

Barbara Nowak

Biuro Projektowe ArtDesign

ul. Makowska 15

50-500 Borów

Innym rozwiązaniem jest zupełne pominięcie “osoby” i zwrócenie się bezpośrednio do firmy:

Przykład 3.

Biuro Projektowe ArtDesign

ul. Makowska 15

50-500 Borów

Treść podania o praktyki

Podanie o praktyki powinno zawierać prośbę o przyjęcie na praktykę na konkretnym stanowisku oraz określenie obecnego miejsca pobierania nauki (technikum, liceum, studia) i specjalizacji.

Jeśli zostały już odbyte jakiekolwiek praktyki mogące wzbogacić profil aplikującego, dobrze jest wskazać firmę, w której miały miejsce oraz nabyte dzięki nim umiejętności.

Niezależnie od dorobku edukacyjno-zawodowego, budując wizerunek na etapie podania o praktyki warto też napisać “coś o sobie” - określić swój charakter, cechy i oczekiwania.

Najważniejsze w treści są:

  • poprawność językowa,
  • kultura osobista,
  • zwięzłość i precyzja.

Nadużywanie form grzecznościowych (podobnie, jak kolokwialny styl wypowiedzi) prawdopodobnie nie pozostawi dobrego wrażenia, dlatego po napisaniu podania warto poprosić zaprzyjaźnioną osobę o przeczytanie i ewentualne uwagi na jego temat. Za wszelką cenę należy wystrzegać się zwrotów sugerujących wyższość lub brak szacunku względem adresata.

Przykład 4.

Zwrot “powinien pan” zawiera dwa błędy - wyższość poprzez formę nakazującą oraz lekceważenie wyrażone brakiem wielkiej litery.

Podanie o praktyki  co napisać w zakończeniu?

Na samym końcu powinna znaleźć się informacja o załączanym CV i zabieg grzecznościowo-motywujący, np. “z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby” lub “uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie niniejszego podania”. Dodając wykaz załączników (CV, certyfikaty), pożegnalny zwrot grzecznościowy (“z wyrazami szacunku”) i własnoręczny podpis - kończymy proces pisania podania.

 

Uwaga!

Odnośnie formatu dokumentów wysyłanych drogą elektroniczną - zdecydowanie najbezpieczniej i najwygodniej przesyłać dokumenty zapisane w takim formacie, który uniemożliwia ich modyfikowanie (celowe lub automatyczne), np. PDF. Wysłanie w formacie DOC (DOCX) jest obarczone ryzykiem niezgodności programów, w wyniku czego treść pisma może ulec “rozsypce” i przez to nie nadawać do czytania.

Do pobrania:

pdf
Podanie o praktyki - wzor.pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
Podanie o praktyki - wzor.doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie