0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podanie o praktyki - wzór z szerokim omówieniem

Wielkość tekstu:

Odbycie praktyk jest z reguły pierwszym krokiem na drodze do podjęcia pracy. Firma decydująca się na rekrutację praktykantów często sygnalizuje w ten sposób gotowość do ich późniejszego zatrudnienia. Jest to korzystne dla obu stron – praktykant ma bowiem możliwość poznania (i oceny) środowiska pracy oraz poszerzania swoich kompetencji. Przedsiębiorstwo zaś weryfikuje, czy osoba jest odpowiednia na dane stanowisko. Estetyka i poprawność (gramatyczna i stylistyczna) treści składanych dokumentów ma ogromny wpływ na pierwsze wrażenie, a często też decyduje o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną. Warto więc od razu zaprezentować się z jak najlepszej strony. Dowiedz się, jak poprawnie napisać podanie o praktyki.

Pobierz podanie o praktyki w formacie DOCX i PDF!

Do pobrania:

Podanie o praktyki.pdf
Podanie o praktyki.doc

Dane osobowe ubiegającego się o przyjęcie na praktykę

Dane osoby ubiegającej się o praktykę powinny świadczyć o jej dojrzałości i gotowości do podjęcia obowiązków w firmie. Niepoważnie brzmiący adres mailowy (np. xoxol1993@buziol.net) może zniechęcić do dalszego czytania, dlatego warto poświęcić czas na założenie “poważnego” konta pocztowego, które będzie:

  • zawierało w loginie np. pierwsze imię i nazwisko (w dowolnej konfiguracji),
  • miało neutralnie brzmiącą domenę (czyli to, co występuje po “@”).

Pozostałe dane nie powinny budzić wątpliwości. Ważne, aby były aktualne dla celów korespondencyjnych (jeżeli adres zameldowania i pobytu różni się, lepiej podać ten drugi – aktualnie obowiązujący).

Dane osoby lub firmy, do której kierowane jest podanie o praktyki

Adresując podanie bezpośrednio do konkretnej osoby, warto pamiętać o tytułach i stopniach, którymi dana osoba się legitymuje. Poniżej tytułu powinny znaleźć się pełna nazwa firmy oraz jej adres:

Artur Nowy
Specjalista ds. Rekrutacji
Biuro Projektowe ArtDesign
ul. Makowska 15
50-500 Borów

Jeśli uzyskanie informacji o osobie odpowiedzialnej za rekrutację jest niemożliwe, można zwrócić się do właściciela firmy i pominąć tytuł:
Barbara Nowak
Biuro Projektowe ArtDesign
ul. Makowska 15
50-500 Borów

Innym rozwiązaniem jest zupełne pominięcie “osoby” i zwrócenie się bezpośrednio do firmy:
Biuro Projektowe ArtDesign
ul. Makowska 15
50-500 Borów

Treść podania o praktyki

Podanie o praktyki powinno zawierać prośbę o przyjęcie na praktykę na konkretnym stanowisku oraz określenie obecnego miejsca pobierania nauki (technikum, liceum, studia) i specjalizacji.
Jeśli zostały już odbyte jakiekolwiek praktyki mogące wzbogacić profil aplikującego, dobrze jest wskazać firmę, w której miały miejsce oraz nabyte dzięki nim umiejętności.
Niezależnie od dorobku edukacyjno-zawodowego, budując wizerunek na etapie podania o praktyki, warto też napisać coś o sobie – określić swój charakter, cechy i oczekiwania.
Najważniejsze w treści są:

  • poprawność językowa,
  • kultura osobista,
  • zwięzłość i precyzja.

Nadużywanie form grzecznościowych (podobnie jak kolokwialny styl wypowiedzi) prawdopodobnie nie pozostawi dobrego wrażenia, dlatego po napisaniu podania warto poprosić zaprzyjaźnioną osobę o przeczytanie i ewentualne uwagi na jego temat. Za wszelką cenę należy wystrzegać się zwrotów sugerujących wyższość lub brak szacunku względem adresata. Przykładowo zwrot “powinien pan” zawiera dwa błędy – wyższość poprzez formę nakazującą oraz lekceważenie wyrażone brakiem wielkiej litery.

Podanie o praktyki – co napisać w zakończeniu?

Na samym końcu powinna znaleźć się informacja o załączonym CV i zabieg grzecznościowo-motywujący, np. “z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby” lub “uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie niniejszego podania”. Dodając wykaz załączników (CV, certyfikaty), pożegnalny zwrot grzecznościowy (“z wyrazami szacunku”) i własnoręczny podpis, kończymy proces pisania podania.

Odnośnie do formatu dokumentów wysyłanych drogą elektroniczną – zdecydowanie najbezpieczniej i najwygodniej przesyłać dokumenty zapisane w takim formacie, który uniemożliwia ich modyfikowanie (celowe lub automatyczne), np. PDF. Wysłanie w formacie DOC (DOCX) jest obarczone ryzykiem niezgodności programów, w wyniku czego treść pisma może ulec “rozsypce” i przez to nie nadawać do czytania.

Osoby ubiegającej się o praktykę składając podanie mają większą szanse na przyjęcie na staż. Dlatego warto postarać się, żeby podanie o praktyki zostało napisane jak najlepiej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów