0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odmowa rozłożenia długu na raty dłużnikowi – pismo (wzór z omówieniem)

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wierzyciel nie ma obowiązku rozłożyć zadłużenia na raty w razie wniosku dłużnika – nie ma też obowiązku informować go o odmowie rozłożenia zadłużenia na raty. Jednakże pisemna odmowa rozłożenia długu na raty wierzyciela w odpowiedzi na wniosek dłużnika o rozłożenie na raty długu może stanowić dodatkową okazję do ponownego wezwania dłużnika do zapłaty należności. Skorzystaj ze wzoru pisma o odmowie rozłożenia dłużnikowi zadłużenia na raty.

Darmowy wzór odmowy rozłożenia długu na raty

Do pobrania:

Odmowa rozłożenia długu na raty.pdf
Odmowa rozłożenia długu na raty.docx

Odmowa rozłożenia długu na raty - istotne elementy w piśmie

Pismo stanowiące odmowę rozłożenia na raty zadłużenia powinno zawierać takie elementy jak:

  • czas i miejsce sporządzenia pisma;
  • dane identyfikujące dłużnika;
  • dane identyfikujące wierzyciela, w tym dane kontaktowe;
  • dane identyfikujące dług;
  • informację o decyzji wierzyciela co do rozłożenia długu na raty;
  • uzasadnienie przyczyn odmowy rozłożenia zadłużenia na raty;
  • ponowne wezwanie do zapłaty długu;
  • wyznaczenie dodatkowego terminu do zapłaty długu;
  • propozycję polubownego załatwienia sporu.

Bieg przedawnienia a wniosek o rozłożenie długu na raty

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

Jednak zgodnie z Kodeksem cywilnym bieg przedawnienia przerywa się przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.

Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.

Wniosek dłużnika o rozłożenie długu na raty należy uznać w świetle stanowiska orzecznictwa i doktryny za tzw. niewłaściwe uznanie długu skutkujące przerwaniem biegu przedawnienia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów