0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Polski Ład a podatek liniowy – czy nadal się opłaca?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ogłoszony przez rząd projekt Polski Ład zakłada sporo zmian na gruncie podatku dochodowego. W przypadku opodatkowania działalności podatkiem liniowym stawka 19% zostanie utrzymana na obecnym poziomie i na dotychczasowych zasadach. Istotny będzie jednak sposób ustalania podatku do zapłaty i składniki wchodzące w szczegóły wyliczenia. Polski Ład a podatek liniowy – jakie zmiany czekają podatników?

Podatek liniowy

W przypadku podatku liniowego podstawą opodatkowania jest dochód, czyli nadwyżka osiąganych przychodów nad poniesionymi kosztami ich uzyskania. Wyliczony w ten sposób dochód podlega opodatkowaniu stawką 19% i od tej wartości obniżany jest o zapłacone składki zdrowotne. Aktualnie jest to 7,75% podstawy wymiaru składki, a nie cała opłacana wartość składki w wysokości 9%.

Polski Ład a wyliczenia podatku dochodowego

Co do zasady ogłoszony Polski Ład ma stanowić uproszczenie systemu finansowego, wynikające z obniżenia podatków. Program Polski Ład zakłada zwiększenie kwoty wolnej od podatku z obecnego 8 tys. zł do 30 tys. zł. Jednakże nie będą mogli z niej skorzystać ci podatnicy, którzy rozliczają się podatkiem liniowym.

Ponadto wprowadzane modyfikacje mają przynieść zmiany w składkach ZUS, bowiem ta zdrowotna ma być opłacana od wszystkich dochodów w wysokości 9%, a nie jak do tej pory – w formie zryczałtowanej. Co ważne, składki zdrowotnej nie będzie można odliczyć od podatku.

Składka zdrowotna ma wynosić 9% w zależności od dochodu i ma nie podlegać odliczeniu od podatku.

Polski Ład a podatek liniowy

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się według podatku liniowego podniesienie kwoty wolnej od podatku może spowodować, że dotychczas stosowana forma opodatkowania podatkiem liniowym co do zasady może stać się nieopłacalna dla tych przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na wybór takiej formy rozliczania podatku dochodowego z działalności.

Opodatkowanie działalności podatkiem liniowym jest tym bardziej korzystne, im wyższe dochody uzyskuje przedsiębiorca.

Polski Ład a podatek liniowy – zagadnienie to powoduje, że podatek liniowy opłaca się podatnikom osiągającym dochód w kwocie 200 tys. zł.

Przykład 1.

Pan Adam jest programistą i rozlicza działalność w oparciu o podatek liniowy. Co miesiąc wystawia fakturę na 15 000 zł netto. Jego comiesięczne koszty uzyskania przychodu wynoszą 3500 zł. Przedsiębiorca korzysta z preferencji ZUS i płaci tylko składkę zdrowotną. 

Wyliczenia dochodu dla 2021 roku:

MIESIĘCZNY DOCHÓD

przychód – koszty poniesione w danym miesiącu

15 000 – 3500 = 11 500

DOCHÓD DO OPODATKOWANIA

dochód – składki społeczne ZUS narastająco (o ile nie były zaliczone do kosztów w KPiR) opłacone do końca miesiąca, za który wyliczana jest zaliczka

11 500 – 0 = 11 500

PODSTAWA OPODATKOWANIA

zaokrąglony do pełnych złotych dochód

11 500

PODATEK

podstawa opodatkowania x 19% 

podatek – suma zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%) w miesiącu, za który liczona jest zaliczka

11 500 x 19% = 2185

2185 – 328,78 = 1856,22

KWOTA DO ZAPŁATY

zaliczka za dany miesiąc zaokrąglona do pełnych złotych

1856

Wyliczenia dochodu dla 2022 roku:

MIESIĘCZNY DOCHÓD

przychód – koszty poniesione w danym miesiącu

15 000 – 3500 = 11 500

DOCHÓD DO OPODATKOWANIA

dochód – składki społeczne ZUS narastająco (o ile nie były zaliczone do kosztów w KPiR) opłacone do końca miesiąca, za który wyliczana jest zaliczka

11 500 – 0 = 11 500

PODSTAWA OPODATKOWANIA

zaokrąglony do pełnych złotych dochód

11 500

PODATEK

podstawa opodatkowania x 19%

11 500 x 19% = 2185

KWOTA DO ZAPŁATY

zaliczka za dany miesiąc/kwartał zaokrąglona do pełnych złotych

2185

Z racji tego, że miesięczny dochód wynosi 11 500 zł pan Adam będzie musiał zapłacić 1035 zł składki zdrowotnej, która nie podlega odliczeniu.

Wprowadzone zmiany spowodują, że przedsiębiorca rozliczający działalność w oparciu o podatek liniowy będzie płacić w sumie podatek i składkę zdrowotną w wysokości 19% + 9%, czyli 28% swojego dochodu. Podsumowując, w analizowanym powyżej przykładzie przedsiębiorca finalnie będzie zobowiązany do zapłaty składki zdrowotnej wyższej o 653,19 (1035 – 381,81), natomiast różnica wynikająca z wyższego podatku dochodowego do zapłaty wynosi 329 zł (2185 – 1856).

Przykład 2.

Pan Adrian świadczy usługi informatyczne i rocznie osiąga dochód w kwocie 120 000 zł. Jaką kwotę podatku musiałby zapłacić przedsiębiorca, rozliczając się na zasadach ogólnych, a jaką, jeżeli wyliczenia dokonywane byłyby w oparciu o podatek liniowy? Czy Polski Ład wpłynie na wysokość należnego podatku do zapłaty?

Wyliczenia dla 2021 roku

Zasady ogólne:

Podatek dochodowy do I progu podatkowego wynoszącego 85 528 zł:

85 528 x 17% = 14 539,76 zł

Podatek dochodowy powyżej I progu podatkowego ponad 85 528 zł:

120 000 – 85 528 = 34 472 zł

34 472 x 32% = 11 031,04 zł

Podatek dochodowy łącznie: 

14 539,76 + 11 031,04 = 25 570,80 zł

Kwota zmniejszająca podatek:

525,12 – 525,12 x (120 000 – 85 528) ÷ 41 472 = 525,12 – 436,49 = 88,63 zł

Podatek dochodowy za rok 2021 po uwzględnieniu kwoty zmniejszającej podatek:

25 570,80 – 88,63 = 25 482,17 zł

Podatek dochodowy za 2021 rok do zapłaty po zaokrągleniu wynosi 25 482 zł.

Podatek liniowy:

120 000 x 19% = 22 800 zł 

Z powyższych wyliczeń wynika, że w 2021 roku korzystniejszą formą opodatkowania jest podatek liniowy, ponieważ jest on niższy o 2682 zł w skali roku w porównaniu do zasad ogólnych (25 482 – 22 800).

Wyliczenia dla 2022 roku

Zasady ogólne:

Podatek dochodowy do I progu podatkowego wynoszącego 120 000 zł:

120 000 x 17% = 20 400 zł

Kwota zmniejszająca podatek:

5100 zł

Podatek dochodowy za rok 2021 po uwzględnieniu kwoty zmniejszającej podatek:

20 400 – 5100 = 15 300 zł

Podatek dochodowy za 2022 rok do zapłaty po zaokrągleniu wynosi 15 300 zł.

Podatek liniowy:

120 000 x 19% = 22 800 zł

Z powyższych wyliczeń wynika, że wraz z wejściem w życie przepisów nowego Polskiego Ładu opodatkowanie liniowe dla dochodu 120 000 zł nie będzie już opłacalne, ponieważ podatek będzie wyższy o 7500 zł w skali roku w porównaniu do zasad ogólnych (20 400 – 15 300).

Biorąc pod uwagę powyższe wyliczenia, należy nadmienić, że podwyższenie I progu podatkowego pozwalałoby, przy dochodzie na poziomie 120 000 zł, na zaoszczędzenie prawie 10 000 zł podatku. W przypadku podatku liniowego kwota podatku do zapłaty jest stała i niezmiennie wynosi tyle samo. Analizując optymalizację podatkową pod kątem Polskiego Ładu, zasady ogólne pozwalają na opłacenie o 7500 zł mniej podatku (22 800 – 15 300).

Polski Ład a podatek liniowy to zagadnienie, które znacząco wpłynie na przedsiębiorców wybierających taką formę rozliczania działalności. W ich przypadku może się bowiem okazać, że podatek liniowy jest dla nich mało opłacalny w porównaniu do innych form opodatkowania, takich jak np. zasady ogólne.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów