Poradnik Przedsiębiorcy

Wspólne rozliczenie z małżonkiem a nowy Polski Ład

Chcąc zoptymalizować podatkowo rozliczenia z fiskusem, przedsiębiorcy opodatkowujący swoje dochody skalą podatkową często decydują się na wspólne rozliczenie z małżonkiem. Aby było to możliwe, należy spełnić dodatkowe warunki. Sprawdźmy, jaki związek ma wspólne rozliczenie z małżonkiem a nowy Polski Ład.

Dotychczasowe warunki wspólnego rozliczenia z małżonkiem

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o PIT wspólne rozliczenie z małżonkiem jest możliwe, jeżeli:

  • małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy;

  • pomiędzy małżonkami przez cały rok podatkowy występowała wspólność majątkowa;

  • małżonkowie podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Dodatkowo żaden z małżonków nie uzyskał w trakcie roku dochodów opodatkowanych:

  • podatkiem liniowym;

  • zryczałtowanym podatkiem dochodowym za wyjątkiem dochodów z najmu;

  • zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych;

  • podatkiem tonażowym;

  • według ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem jest możliwe pod warunkiem, że małżeństwo trwa co najmniej 1 pełny rok kalendarzowy.

Przykład 1.

Pan Łukasz prowadzi działalność XYZ opodatkowaną na zasadach ogólnych. W lutym 2020 roku zawarł związek małżeński z panią Anną, która uzyskuje dochody z tytułu umowy o pracę. Kiedy małżonkowie będą mogli dokonać wspólnego rozliczenia?

Złożenie wspólnego zeznania rocznego PIT-36, na którym wykazane będą zarówno dochody z prowadzonej działalności pana Łukasza, jak i dochody z pracy pani Anny, będzie możliwe dopiero po upływie pełnego roku trwania małżeństwa, czyli za 2021 rok.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem a nowy Polski Ład

Planowane zmiany, które znalazły się w programie nowego Polskiego Ładu, upraszczają wspólne rozliczenia podatkowe. Mianowicie wspólne rozliczenie z małżonkiem ma być dostępne już w pierwszym roku trwania małżeństwa. W konsekwencji oznacza to, że zawierając małżeństwo w grudniu, podatnicy mogą rozliczyć się wspólnie za dany rok.

Przykład 2.

Pani Małgorzata prowadzi firmę ABC na zasadach ogólnych i w trakcie roku uzyskała dochody w wysokości 100 000 zł. W październiku zawarła związek małżeński z panem Kamilem, który pracuje na umowie o pracę i w trakcie roku zarobił 25 000 zł. Na jakie korzyści małżonkowie mogą liczyć wraz z wejściem w życie nowego Polskiego Ładu?

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami wspólne rozliczenie w pierwszym roku małżeństwa byłoby niemożliwe, a więc małżonkowie musieliby złożyć osobne zeznania roczne.

Pani Małgorzata w formularzu PIT-36 wykazałaby dochód 100 000 zł, a więc podatek w wysokości 19 171 zł, czyli:

17% * 85 528 (wysokość I progu podatkowego) = 14 539,76 zł

32% * (100 000 – 85 528) = 4631,04 zł

Pan Kamil w formularzu PIT-37 wykazałby dochód 25 000 zł, a więc podatek w wysokości 4250 zł.

W sumie małżonkowie w pierwszym roku małżeństwa zapłaciliby podatek dochodowy w kwocie 23 421 zł.

Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu wspólne rozliczenie będzie możliwe w roku zawarcia małżeństwa, tak więc dochody zostaną rozliczone na jednym zeznaniu rocznym PIT-36. Łączne dochody to kwota 125 000 zł. Co oznacza, że podatek dochodowy do zapłaty to 21 250 zł, czyli:

125 000 / 2 = 62 500 zł

62 500 * 17% = 10 625 zł

10 625 * 2 = 21 250 zł.

W konsekwencji zagadnienie takie jak wspólne rozliczenie z małżonkiem a nowy Polski Ład przyczyni się do tego, że małżonkowie zaoszczędzą 2171 zł (podatek o tyle mniejszy zapłacą za dany rok).

Zgodnie z programem nowego Polskiego Ładu na wysokość podatku w trakcie roku będzie miało również wpływ podwyższenie kwoty wolnej od podatku, podwyższenie progu podatkowego, jak również brak prawa do obniżenia podatku o zapłacone składki zdrowotne.
Podsumowując, wspólne rozliczenie z małżonkiem a nowy Polski Ład niewątpliwie idą w parze, ponieważ umożliwienie wspólnego rozliczenia już w roku zawarcia małżeństwa jest pozytywną zmianą, która obniży podatki u młodych małżeństw.