0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wspólne rozliczenie z małżonkiem - kiedy jest możliwe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Chcąc zoptymalizować podatkowo rozliczenia z fiskusem, przedsiębiorcy opodatkowujący swoje dochody skalą podatkową często decydują się na wspólne rozliczenie z małżonkiem. Aby było to możliwe, należy spełnić dodatkowe warunki.

Kiedy wspólne rozliczenie z małżonkiem jest możliwe?

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o PIT wspólne rozliczenie z małżonkiem jest możliwe, jeżeli małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej:

  • przez cały rok podatkowy albo
  • od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego - w przypadku gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego.

Oprócz powyższych warunków należy mieć na uwadze, że wspólne rozliczenie jest możliwe, jeżeli żaden z małżonków nie podlega opodatkowaniu:

  • podatkiem liniowym;
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (z wyjątkiem najmu prywatnego);
  • na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Od zeznania za 2021 rok wspólne rozliczenie małżonków jest możliwe, nawet jeśli jeden z małżonków w danym roku prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym lub ryczałtem - pod warunkiem, że nie uzyska w danym roku przychodów oraz kosztów w jej ramach, a fakt ten będzie udokumentowany złożonym zerowym zeznaniem podatkowym PIT-36L bądź PIT-28.

Przykład 1.

Pan Łukasz prowadzi działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych. W lutym 2023 roku zawarł związek małżeński z panią Anną, która uzyskuje dochody z tytułu umowy o pracę. Czy małżonkowie mieli prawo do wspólnego rozliczenia za 2023 rok?

Złożenie wspólnego zeznania rocznego PIT-36, na którym wykazane będą zarówno dochody z prowadzonej działalności pana Łukasza, jak i dochody z pracy pani Anny, będzie możliwe w rozliczeniu rocznym za 2023 rok.

Przykład 2.

Pani Halina i pan Kazimierz prowadzą własne działalności gospodarcze opodatkowane skalą podatkową. W grudniu 2023 roku zawarli związek małżeński. Czy mogą rozliczyć się wspólnie na jednym zeznaniu rocznym?

Tak, na skutek zmian wprowadzonych w warunkach wspólnego rozliczania małżonków, które obowiązują od 2022 roku, pani Halina i pan Kazimierz mogą złożyć jedno zeznanie roczne PIT-36, na którym rozliczą dochody z prowadzonych przez siebie działalności pomimo tego, że wstąpili w związek małżeński w trakcie 2023 roku.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem a najem prywatny

Jeżeli małżonkowie uzyskują przychodu z tytułu umowy o pracę lub prowadzą działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych (skala podatkowa), a jednocześnie prowadzą najem prywatny, to muszą złożyć za dany rok zeznanie PIT-28 z tytułu przychodów w ramach najmu prywatnego. Dodatkowo mogą rozliczyć się wspólnie, składając formularz:

  • PIT-36 w przypadku gdy prowadzą odrębne działalności opodatkowane skalą podatkową lub jedno z nich prowadzi działalność, a małżonek nie pracuje lub pracuje na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej;
  • PIT-37 w przypadku gdy oboje lub tylko jedno z nich pracuje na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, a drugi małżonek nie uzyskuje dochodów.

Uzyskując przychody z tytułu najmu prywatnego, małżonkowie mają możliwość rozliczenia się wspólnie. Informacje związane z rozliczeniem najmu prywatnego: Opodatkowanie najmu prywatnego od 2022 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów