0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przekazanie samochodu na cele prywatne - jak rozliczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają możliwość przekazania składnika majątku stanowiącego środek trwały firmy na cele własne. Jednak wiąże się to z koniecznością prawidłowego udokumentowania takiego zdarzenia oraz konsekwencjami podatkowymi. Dowiedz się, jakie skutki podatkowe powoduje przekazanie samochodu na cele prywatne

Przekazanie samochodu na cele prywatne - z czym się wiąże?

Wycofanie środka trwałego z firmy łączy się ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji. Przy przekazywaniu samochodu firmowego na cele prywatne należy sporządzić:

 1. dokument likwidacji (LT) lub protokół likwidacji,
 2. protokół przekazania środka trwałego na potrzeby własne.

Dokumenty te sporządza się w dniu przekazania pojazdu na cele osobiste. Prawidłowo sporządzony protokół przekazania środka trwałego na cele prywatne powinien zawierać:

 • datę sporządzenia,
 • dane firmy,
 • datę przekazania środka trwałego,
 • dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację składnika majątku (w tym między innymi nazwa oraz numer w ewidencji środków trwałych),
 • podpis właściciela firmy.

Przekazanie samochodu na cele prywatne - skutki podatkowe

Przekazanie pojazdu z firmowego majątku do prywatnego, w określonych przypadkach wywołuje skutki na gruncie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego.

Przekazanie samochodu na cele prywatne na gruncie VAT

W sytuacji gdy przedsiębiorca nie posiadał prawa do częściowego lub pełnego odliczenia VAT przy nabyciu pojazdu lub jego istotnych części składowych, wówczas nie jest zobligowany do naliczenia podatku VAT w momencie wycofania samochodu osobowego z działalności. 

W przeciwnym wypadku, jeśli przedsiębiorca posiadał prawo do odliczenia VAT konieczne jest wykazanie podatku VAT należnego w pliku JPK za okres, w którym następuje sprzedaż. Należny VAT wykazuje się od:

 • wartości rynkowej pojazdu na moment wycofania, jeśli przy nabyciu podatnik miał prawo do odliczenia VAT,
 • wartości rynkowej części składkowych na moment wycofania, jeśli przy nabyciu nie było prawa do odliczenia, niemniej prawo do odliczenia VAT było od nabywanych części składkowych związanych z pojazdem.

W przypadku gdy przedsiębiorca odliczył 50% podatku VAT od nabycia pojazdu, w momencie przekazania go na cele prywatne ma on możliwość skorygowania nieodliczonej części podatku VAT, jeśli wycofanie samochodu wykorzystywanego prywatnie i w działalności nastąpi w okresie trwania korekty, tj.:

 • 12 miesięcy przy samochodach o wartości poniżej 15 000 zł
 • 5 lat w przypadku wartości większej niż 15 000 zł.

Dodatkowo wartość podatku naliczonego wynikającego z korekty, należy wykazać jako przychód z działalności w 8. kolumnie KPiR - Pozostałe przychody.

Warto mieć również na uwadze, że sprzedaż samochodu po przekazaniu do majątku prywatnego nie wiąże się z koniecznością naliczenia podatku VAT należnego z tytułu takiej transakcji gdyż przedmiot ten nie jest już majątkiem firmowym.

Przekazanie samochodu na cele prywatne na gruncie PIT

W przypadku przekazania firmowego samochodu na cele prywatne, na gruncie podatku dochodowego nieumorzona część wartości początkowej środka trwałego nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu (dotychczasowe odpisy amortyzacyjne nie podlegają wyksięgowaniu z kosztów do momentu sprzedaży). Samo przesunięcie składnika z majątku firmowego do prywatnego nie powoduje konieczności zapłaty podatku dochodowego. Jeżeli jednak, dojdzie do sprzedaży tego samochodu przed upływem 6 lat od wycofania go na cele prywatne (licząc od miesiąca następującego po wycofaniu), sprzedaż ta stanowić będzie przychód z działalności, który przedsiębiorca zobowiązany jest wykazać. 

W momencie przekazania środka trwałego na cele prywatne podatnik nie mógł zaliczyć niezamortyzowanej części odpisów do kosztów uzyskania przychodu. Jednak w momencie sprzedaży, nieumorzona część może zostać ujęta w 13. kolumnie KPiR - pozostałe wydatki. 

Przekazanie samochodu na cele prywatne w systemie wFirma.pl

W celu wycofania pojazdu stanowiącego środek trwały w systemie wFirma.pl, należy przejść do zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, następnie należy zaznaczyć odpowiedni środek trwały oraz wybrać opcję LIKWIDACJA. W wyświetlonym oknie w polu KSIĘGOWANIE RESZTY ODPISÓW należy wybrać NIE. 

 przekazanie samochodu na cele prywatne

Po zapisaniu należy wygenerować dokument LT raz protokół likwidacji.

Z kolei, jeśli podatnik miał obowiązek wykazać należny VAT to wpis w rejestrze VAT sprzedaży dodaje się poprzez EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS gdzie należy zaznaczyć BRAK KONTRAHENTA a następnie wprowadzić dane z dokumentu, na podstawie którego został naliczony VAT. Dodatkowo w podzakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję DOKUMENT WEWNĘTRZNY.

przekazanie samochodu na cele prywatne

Szczegółowe informacje na temat likwidacji środków trwałych dostępne są w artykule: Wycofanie środka trwałego - w jaki sposób.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów