0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przeniesienie z rejestru czynnego podatnika VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT, którzy ponownie zaczęli spełniać warunki to objęcia ich zwolnieniem podmiotowym i chcieli zostać objęci tymże zwolnieniem, składali wówczas zgłoszenie implikujące pozostanie w rejestrze VAT ale ze statusem podatnika zwolnionego. Do końca 2016r. ta sytuacja stanowiła jedyną, która skutkowała przeniesieniem czynnego podatnika VAT z rejestru czynnych podatników VAT do zwolnionych  z VAT.  W poniższym artykule nowe uwarunkowania na przeniesienie z rejestru czynnego podatnika VAT do rejestru podatnika zwolnionego. 

Przeniesienie z rejestru czynnego podatnika VAT do rejestru zwolnionych podatników do końca 2016r.

Jeszcze do końca roku 2016 w myśl art. 96 ust. 10 ustawy o VAT podatnicy którzy byli zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT a jednocześnie:

 1. osiągali wartość sprzedaży mniejszą niż określoną w art. 113 ust. 1 czyli 200 tys. zł. albo

 2. rozpoczęli wykonywanie sprzedaży wyłącznie zwolnionej w myśl art. 43 ustawy o VAT,

- i chcieli skorzystać ponownie z podmiotowego lub przedmiotowego zwolnienia z podatku VAT, dokonywali wówczas zgłoszenia aktualizacyjnego za pomocą formularza VAT-R do właściwego urzędu skarbowego czego efektem było pozostanie w rejestrze VAT w charakterze podatnika zwolnionego.

Do końca roku 2016 były to jedyne przypadki, w których nastąpiła zmiana statusu podatkowego firmy będącej czynnym podatnikiem VAT na podatnika zwolnionego z VAT.

Warunki ponownego skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT

W przypadku spełnienia powyższych podstawowych przesłanek umożliwiających powrót do zwolnienia z podatku VAT, podatnik może tego dokonać najwcześniej po upływie 12 miesięcy, które należy liczyć:

 1. od końca roku w którym podatnik stracił prawo do zwolnienia z podatku VAT lub z niego dobrowolnie zrezygnował,

 2. od początku roku będącego poprzednim rokiem podatkowym, w którym osiągnął wartość sprzedaży mniejszą niż 200 tys. zł.

Nowe sytuacje przeniesienia czynnych podatników VAT do rejestru podatników zwolnionych

Zgodnie z znowelizowanym art. 96 ustawy o VAT od 1 stycznia 2017r. oprócz powyższych sytuacji przeniesienia czynnych podatników VAT do rejestru zwolnionych podatników VAT została dodana sytuacja, w której dokonanie wykreślenia z rejestru czynnych podatników VAT podmiotów, które:

 1. rozpoczęły wykonywanie sprzedaży wyłącznie zwolnionej lub

 2. dokonały zgłoszenia, że będą prowadzić tylko sprzedaż zwolnioną zgodnie z art. 43 ustawy o VAT

- oraz pozostawienia ich w rejestrze podatników zwolnionych z VAT będzie miało miejsce w sytuacji, gdy:

 1. podatnik wykazuje w złożonych deklaracjach VAT przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały wyłącznie sprzedaż zwolnioną w myśl art. 43 ustawy o VAT oraz

 1. nie złożył zgłoszenia aktualizacyjnego za pomocą formularza VAT-R do właściwego urzędu skarbowego,

Jednakże w myśl art. 96 ust. 10b ustawy o VAT omawiana sytuacja nie dotyczy przypadku, gdy podatnik w wyniku złożonych wyjaśnień w związku z okolicznościami wskazanymi powyżej wykaże, że brak wykazanej w deklaracjach sprzedaży innej niż zwolniona od podatku związany jest ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej, a nie z zaprzestaniem wykonywania sprzedaży innej niż zwolniona od podatku.

W powyższej sytuacji naczelnik urzędu skarbowego może dokonać przywrócenia podatnika do rejestru czynnych podatników VAT  bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik wykaże, że brak wykazanej w deklaracjach sprzedaży innej niż zwolniona od podatku związany jest ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej, a nie z zaprzestaniem wykonywania sprzedaży innej niż zwolniona od podatku.

Korekta odliczonego podatku VAT

Powrót do zwolnienia z podatku VAT wiąże się ze zmianą przeznaczenia zarówno składników majątku jak
i towarów, materiałów pozostających na stanie co będzie wiązało się z korektą uprzednio odliczonego podatku VAT:

 1. w przypadku składników majątku innych niż nieruchomości w okresie 5 lat począwszy od roku zmiany przeznaczenia,

 2. w przypadku składników majątku innych będących nieruchomościami w okresie 10 lat począwszy od roku zmiany przeznaczenia,

 3. w przypadku towarów, materiałów w rozliczeniu za okres, w którym wystąpiło ponowne skorzystanie ze zwolnienia z podatku VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów