0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiana rozliczenia VAT w stosunku do podatku należnego nie ujętego we właściwej deklaracji

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy dokonując odliczenia podatku VAT od niektórych transakcji, muszą jednocześnie wykazać w odpowiednim czasie kwoty podatku należnego odpowiadające danym transakcjom. Wielu przedsiębiorcom ten aspekt sprawia kłopot. Nowelizacja ustawy o VAT począwszy od 1 stycznia 2017r. wprowadza mechanizm odpowiedniego wykazywania podatku VAT naliczonego w stosunku do podatku VAT należnego w powyższych sytuacjach. Sprawdź, kiedy zastosowanie ma zmiana rozliczenia vat

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do należnego do końca grudnia 2016 r.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy o VAT w świetle poprzedniego stanu prawnego kwota podatku naliczonego stanowi kwotę podatku należnego wobec:

  1. świadczenia usług (odwrotne obciążenie) dla kontrahenta, który jako usługobiorca rozlicza podatek VAT od danej transakcji - obowiązek wykazania podatku VAT należnego w miesiącu sprzedaży świadczenia usług,

  2. dostawy towarów z (odwrotne obciążenie) dla kontrahenta, który jako nabywca towarów rozlicza podatek VAT od danej transakcji - obowiązek wykazania podatku VAT należnego w miesiącu sprzedaży towarów,

  3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem gdzie podatek VAT rozlicza nabywca towarów – obowiązek wykazania podatku VAT należnego w miesiącu wystawienia faktury

Rozliczenie powyższych transakcji implikuje wykazanie podatku VAT należnego w miesiącu powstania obowiązku podatkowego natomiast podatnik nabywał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego o kwotę podatku należnego pod warunkiem wykazania podatku należnego od powyższych transakcji we właściwej deklaracji.

W sytuacji gdy wykazanie podatku VAT należnego od powyższych transakcji zostało wykazane z opóźnieniem
to możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego względem podatku VAT należnego zawsze powstawało wstecz.

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w stosunku do należnego od 1 stycznia 2017 r.

Począwszy od 1 stycznia 2017 r. znowelizowana ustawa o VAT wprowadza pewnie zmiany, wobec których podatnik będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, czyli w przypadku:

  1. świadczenia usług (odwrotne obciążenie) po stronie usługobiorcy,

  2. dostawy towarów z (odwrotne obciążenie) po stronie nabywcy towarów,

  3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem po stronie nabywcy jeżeli:

- podatnik otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,

- uwzględni kwotę podatku VAT należnego z tytułu powyższych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy

Zmiana rozliczenia VAT a prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w stosunku do należnego od 1 stycznia 2017 r. - w sytuacji szczególnej

Innym przypadkiem, który może się zdarzyć to sytuacja, w której podatnik uwzględnieni kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, w terminie późniejszym niż 3 miesiące od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy czyli w 4 miesiącu.

W takiej sytuacji podatnik może odpowiednio zwiększyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej. Oznacza to, że podatnik ma prawo odliczyć kwotę podatku VAT naliczonego względem wykazanego w terminie późniejszym podatku VAT należnego na bieżąco czyli w deklaracji VAT, która będzie aktualnie składana.

Oczywiście w myśl art. 86 ust. 11 ustawy o VAT jeżeli podatnik nie dokonał stosownego odliczenia podatku VAT od powyższych transakcji w wyżej wymienionych terminach to jeszcze może obniżyć kwotę podatku należnego
w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów