0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Osoba prawna - kim jest w świetle prawa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i gdy rejestrowałam auto firmowe, w urzędzie komunikacji powiedziano mi, że moja firma nie jest osobą prawną, stąd w dowodzie rejestracyjnym będzie jedynie moje imię i nazwisko, a nie nazwa firmy. Kim jest osoba prawna?

Krystyna, Jordanów Śląski

 

Osoba prawna to pojęcie zdefiniowane przez Kodeks cywilny (art. 33): Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Sam przepis zatem jest trudny w odbiorze, stąd z pomocą przychodzą przykłady osób prawnych, a są nimi m.in.:

  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki akcyjne,
  • banki,
  • spółdzielnie.

Art. 37 § 1 Kodeks cywilny:
Jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisu do właściwego rejestru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Osoba prawna a osoba fizyczna

Różnica między osobą prawną a fizyczną tkwi zatem w nadaniu zdolności prawnej. Osoby fizyczne zdolność prawną, czyli zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków nabywają w momencie urodzenia i posiadają ją do śmierci. Natomiast osoby prawne zdolność prawną uzyskują z chwilą wpisu do właściwego rejestru, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej.

Dlaczego działalność gospodarcza osoby fizycznej nie jest osobą prawną?

Jeden podmiot nie może być równocześnie osobą fizyczną i osobą prawnąJednoosobowa działalność gospodarcza osoby fizycznej nie jest osobą prawną, ponieważ wciąż zachowuje swój status osoby fizycznej – jest zatem zdolna do czynności prawnych bez względu na to, czy założyła działalność, czy nie. Dlatego też formalnie w stosunkach prawnych występuje zawsze jako osoba fizyczna z imienia i nazwiska. Zatem podczas rejestrowania samochodu czy kupowania nieruchomości, w dowodzie rejestracyjnym czy akcie notarialnym jednoosobowa działalność gospodarcza zawsze występuje przede wszystkim jako osoba fizyczna.

Podmioty niebędące osobami prawnymi

Osobami prawnymi również nie są spółki osobowe:

  • spółka jawna,

  • spółka partnerska,

  • spółka komandytowa,

  • spółka komandytowo-akcyjna,

ani też stowarzyszenia zwykłe, wspólnoty mieszkaniowe czy chociażby oddziały osób prawnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów