0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rezygnacja z opłacania uproszczonych zaliczek - dla kogo?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednym z kluczowych założeń projektu specustawy jest możliwość rezygnacji z opłacania zaliczek w formie uproszczonej. Ma to być jeden ze sposobów na wsparcie przedsiębiorców, którzy w związku z pandemią koronawirusa nie są w stanie osiągać przychodów. Sprawdźmy, na czym polega rezygnacja z opłacania uproszczonych zaliczek.

Na czym polega opłacanie zaliczek w formie uproszczonej?

Z uproszczonej formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, według skali podatkowej lub też podatkiem liniowym. 

O wyborze tej formy opłacania zaliczek należy zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 20 lutego, roku w którym podatnik chce z nich skorzystać

W tym przypadku zaliczki opłacane są w sposób uproszczony, czyli w stałej kwocie. Nie oblicza się zatem rzeczywistej podstawy opodatkowania, a kwoty ustalane są na podstawie kwoty należnego podatku za poprzedni rok podatkowy. W związku z tym podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku, niezależnie od tego czy w danym okresie podatnik osiągnie przychód, czy też poniesie stratę.

Kiedy można zrezygnować z opłacania uproszczonych zaliczek?

Aby móc zrezygnować z opłacania zaliczek w formie uproszczonej podatnik musi złożyć zawiadomienie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego o chęci rezygnacji z stosowania tej formy opłacania zaliczek. Na złożenie takiego zawiadomienia podatnik ma czas do 20 lutego danego roku podatkowego. Tak więc nie jest możliwa rezygnacja z ich płacenia w trakcie roku podatkowego, a dopiero na nowy rok podatkowy.

Rezygnacja z opłacania uproszczonych zaliczek w związku z epidemią koronawirusa

Podatnicy, którzy od 2020 roku jako formę opłacania podatku wybrali uproszczone zaliczki na podatek dochodowy i w związku z panującą epidemią znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej mogą zrezygnować z tej formy opłacania podatku, mimo że termin na złożenie zawiadomienia o rezygnacji upłynął w lutym. Zgodnie z projektem specustawy przedsiębiorcy, którzy spełniają powyższe warunki będą mogli w okresie od marca 2020 r. do grudnia 2020 r. skorzystać z opodatkowania na zasadach ogólnych. 

Podatnicy, którzy skorzystają z tej możliwości zobowiązani będą do zgłoszenia tego faktu dopiero przy składaniu zeznania rocznego za 2020 rok.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów