0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rower i skuter w jednoosobowej działalności

Wielkość tekstu:

Zarządzanie własną firmą - nawet niedużą, jednoosobową działalnością - wymaga często sporej mobilności. Przedsiębiorcy, decydując się na własny środek transportu, zwykle wybierają samochód, rzadko zastanawiając się nad jego alternatywami (jak np. rower i skuter). A warto - bowiem zakup któregoś z bardziej ekologicznych pojazdów może okazać się naprawdę atrakcyjny. Rower i skuter w jednoosobowej działalności? To naprawdę możliwe!

Rower i skuter w jednoosobowej działalności - czy może być kosztem?

Jednym z powodów, dla których przedsiębiorcy nie biorą pod uwagę zakupu firmowego roweru albo skutera w jednoosobowej działalności jest obawa przed zakwestionowaniem takiego wydatku jako kosztu firmowego. Jest to jednak wątpliwość, którą łatwo rozwiać.

Zgodnie z ustawą o PIT, kosztem uzyskania przychodu może być taki wydatek, który służy uzyskaniu przychodu albo zabezpieczeniu lub utrzymania źródła przychodu. Wyjątki, które obligatoryjnie nie mogą stanowić firmowego kosztu, zostały zawarte w art. 23 ustawy.

Koszt zakupu roweru albo skutera do firmy nie znajduje się na liście wykluczonej z możliwości zaliczenia do firmowych wydatków. Dlatego też, jeśli tylko przedsiębiorca będzie w stanie udowodnić, że jednoślad zostanie wykorzystany w ramach działalności gospodarczej do np. dojazdów do pracy, do klientów itp., nic nie stoi na przeszkodzie, aby wydatek na niego poniesiony stał się kosztem uzyskania przychodu.

Co ciekawe, posiadanie w ewidencji środków trwałych firmy również samochodu, nie wyklucza możliwości zakupienia firmowego jednośladu. Jeśli tylko można racjonalnie uzasadnić konieczność posiadania obu środków transportu - np. ze względu na sezonowość używania roweru czy skutera, to organy skarbowe nie powinny zgłaszać zastrzeżeń.

Sposób zewidencjonowania zakupu skutera lub roweru do firmy uzależniony będzie od wartości początkowej jednośladu. Jeśli wydatek nie przekroczy kwoty 3 500 zł, to nie ma konieczności wprowadzania go do ewidencji środków trwałych firmy - można zaksięgować go jako jednorazowo, do 13 kolumny KPiR - Pozostałe wydatki.

Natomiast w sytuacji gdy wydatek przekroczy kwotę 3 500 zł, a przedsiębiorca planuje używać zakupiony środek transportu przez okres dłuższy niż rok, wtedy stanie się on środkiem trwałym firmy. W podatkowej księdze przychodów i rozchodów koszt zostanie ujęty w postaci odpisów amortyzacyjnych.

Rower i skuter w jednoosobowej działalności a podatek VAT

Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT od zakupu roweru czy skutera oraz wydatków z nimi związanych mogą odliczyć podatek VAT. 

Jeśli chodzi o zakup roweru to żadne przepisy nie ograniczają możliwości odliczania VAT przy zakupie roweru oraz od wydatków z nim związanych. W związku z tym przedsiębiorca, który zakupi rower do działalności może odliczać 100% VAT od wydatków z nim związanych.

O ile w przypadku roweru jest to dość jasne, ponieważ trudno zaliczyć go do pojazdów samochodowych, o tyle w przypadku motoroweru czasem powstają wątpliwości. Opierając się jednak na przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz interpretacji organów skarbowych należy uznać, że motorower pojazdem samochodowym nie jest. Pojazd samochodowy musi być bowiem pojazdem silnikowym, a zgodnie z ww. ustawą motorower jest wyłączony spod tej grupy pojazdów.

Dlatego też, jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na wybranie motoroweru na środek transportu w swojej firmie, to może od niego odliczyć cały naliczony VAT. Co więcej, ograniczenie nie obowiązuje także przy zakupie paliwa do tego typu pojazdu.

Dlatego też, decydując się na zakup środka transportu do swojej firmy warto zastanowić się, czy motorower bądź rower nie będą lepszą alternatywą dla samochodu, bądź też jego opłacalnym, sezonowym uzupełnieniem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów