0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie nadpłaconych składek ZUS - jak to zrobić?

Wielkość tekstu:

Podatnik, któremu zdarzy się uiścić większą niż konieczna kwotę z tytułu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie musi martwić się o to, że jego fundusze przepadną. Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 6a Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, kwota nienależnie opłaconych składek zostaje przez Zakład zaliczona na poczet bieżących lub zaległych składek, w przypadku ich braku - na poczet przyszłych, a dodatkowo, na wniosek podatnika, suma taka może zostać także zwrócona. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się jak wygląda rozliczenie nadpłaconych składek ZUS.

Jak powinno wyglądać rozliczenie nadpłaconych składek ZUS?

Aby uzyskać zwrot składek, podatnik powinien złożyć do ZUS-u odpowiedni wniosek. Zakład powinien dokonać zwrotu w terminie 30, jeśli data ta zostanie przekroczona, do zaległości zostaną doliczone odsetki. Warto pamiętać, że możliwość odzyskania składek nie jest bezterminowa - w ciągu 5 lat podlegają one przedawnieniu. Okres ten liczony jest albo od dnia, w którym podatnik otrzymał zawiadomienie z ZUS-u, bądź od dnia nadpłacenia składek, jeśli takie zawiadomienie nie zostało przesłane.

Zakładając, że podatnik zdążył złożyć wniosek i otrzymał w określonym terminie zwrot swoich nadpłaconych środków, należy zastanowić się, jak powinno wyglądać rozliczenie nadpłaconych składek ZUS.

Składki zaliczone do kosztów czy odliczone od dochodu?

Jeśli podatnik zaliczył opłacone składki do kosztów uzyskania przychodu, to odzyskane składki będą stanowiły przychód z działalności gospodarczej. W takiej sytuacji - zgodnie z art. 14 ust. 1 i ustawy o PIT przychód należy wprowadzić zgodnie z datą faktycznego wpłynięcia środków. Powiększona zostanie tym samym podstawa opodatkowania, co zostanie uwzględnione podczas generowania zaliczki na podatek dochodowy.

Drugą możliwością jest odliczenie nadpłaconej kwoty od dochodu. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy o PIT, środki te zostaną zakwalifikowane do innych przychodów. Podatnik powinien je uwzględnić podczas generowania deklaracji rocznej za rok, w którym uzyskał zwrot wpłaconych świadczeń.

Rozliczenie nadpłaconych składek ZUS za pracownika

Kiedy przedsiębiorca zatrudnia pracowników, potrąca z ich wynagrodzenia kwoty niezbędne do opłacenia składek ZUS, pomniejszając tym samym dochód do opodatkowania.

Jeśli zdarzy się, że zostaną nadpłacone składki ZUS, potrącane z wynagrodzenia pracownika, to uzyskany zwrot będzie stanowił zwiększenie przychodów ze stosunku pracy. Rozliczenie nadpłaconych składek ZUS za pracownika powinno wyglądać następująco: otrzymane środki należy wobec tego doliczyć do wypłaty, generowanej w miesiącu otrzymania zwrotu, i opodatkować następnie podatkiem dochodowym. Taką kwotę należy uwzględnić w wystawianym na zakończenie roku podatkowego PIT-11.

W przypadku, gdy zwrot będzie dotyczył części składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie wypadkowe, które pokrywane są przez pracodawcę, należy postępować zgodnie z informacjami z punktu poprzedniego - taki wpływ będzie traktowany jako przychód z działalności gospodarczej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów