0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Co grozi przedsiębiorcy za nieopłacanie składek ZUS?

Wielkość tekstu:

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się nierozerwalnie z koniecznością opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Przedsiębiorca, w przeciwieństwie do pracownika etatowego, sam musi zatroszczyć się o prawidłowe wyliczenia i terminowe odprowadzanie opłat. Jest to bardzo ważne, ponieważ za niedopełnienie obowiązków mogą grozić poważne konsekwencje. Przeczytaj co grozi przedsiębiorcy za nieopłacanie składek ZUS.

Nieopłacanie składek ZUS wiąże się z karnymi odsetkami

Pierwszą z możliwych kar są odsetki, naliczane od zaległości, jakimi stają się nieopłacone składki ZUS. Oprócz nich na uporczywie niewywiązującego się z obowiązków przedsiębiorcy może zostać nałożona kara grzywny, w wysokości do 5000 zł. Koszty mogą także powiększyć się o wydatki, jakie ponosi Zakład Ubezpieczeń na upomnienia, wysyłane do niepłacącego podatnika.

Przedsiębiorca musi się także liczyć z możliwością ściągnięcia zaległych należności z rachunku bankowego bezpośrednio przez ZUS. Zakład może bowiem samodzielnie prowadzić egzekucję, zawiadamiając bank o długu i wzywając do zablokowania na koncie sumy do wysokości wierzytelności. Działanie takie odbija się na podatniku negatywnie nie tylko dlatego, że traci on swoje środki i to często w kwocie większej, niż gdyby opłat dokonywano terminowo, ale także z powodu informacji, jakie bank ma obowiązek przekazać wszystkim innym placówkom, które mogłyby dokonać wypłaty.

Ważne! Zakaz wypłat obejmuje środki na rachunku bankowym, natomiast nie mogą zostać zajęte fundusze na bieżące wynagrodzenia za pracę, zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym oraz odszkodowania.

Nieopłacanie składek ZUS a przeniesienie egzekucji na rodzinę lub wspólników

Poza powyższymi, ZUS ma możliwość odzyskania należności poprzez zastaw lub hipotekę majątku dłużnika. Takie działania mają na celu zabezpieczenie należności z tytułu składek ZUS. Jeśli natomiast okaże się, że egzekucja jest niewykonalna, a dłużnik nie posiada majątku, który mógłby stanowić zabezpieczenie, odpowiedzialność za nieopłacanie składek ZUS może zostać przeniesiona na osoby najbliższe dłużnikowi - np. na małżonka, rodziców, dziadków, rodziców, konkubentów. Także wspólnicy czy też członkowie zarządu spółki nierzetelnego przedsiębiorcy mogą być zobowiązani do świadczenia własnym majątkiem.

Ważne! Nawet, jeśli doszło do rozwodu czy też rozpadu spółki, były współmałżonek lub wspólnik mogą odpowiadać za zobowiązania, powstałe jeszcze w okresie trwania małżeństwa lub funkcjonowania działalności.

Oprócz konsekwencji finansowych, nierzetelny płatnik składek powinien zdawać sobie sprawę w faktu, iż zostanie wpisany na listę dłużników. Za tym natomiast idzie brak możliwości zaciągnięcia kredytu i mniejsza wiarygodność w oczach potencjalnych kontrahentów. W związku z tym, jeśli zdarzy się że podatnik nie jest w stanie wywiązać się z obowiązku opłacania składek, warto zorientować się w możliwości np. rozłożenia spłaty zadłużenia na rat.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów