0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie wydatków na Internet przez przedsiębiorcę

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dzisiejszego świata biznesu nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić bez dostępu do Internetu. Praktycznie każdy przedsiębiorca korzysta z sieciowych udogodnień, przesyłając kontrahentom oferty, faktury, e- maile, ale również zamawiając towary, materiały lub porównując oferty dostawców. Pojawia się zatem pytanie jak - prawidłowo wygląda rozliczenie wydatków na Internet?

Rozliczenie wydatków na Internet a ulga internetowa

Wydatki poniesione na Internet podatnik może rozliczyć korzystając z ulgi internetowej. Jej maksymalna wysokość wynosi 760 zł.

Odliczenia można dokonać od:

Tutaj należy również wspomnieć, że jeżeli kwotę tę rozliczono w ramach kosztów uzyskania przychodów, została odliczona od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, lub zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie, wówczas  nie można już odliczyć jej od dochodu.

Podstawowym warunkiem skorzystania z ulgi jest faktyczne poniesienie wydatku na używanie sieci Internet.

Należy pamiętać, że wydatki muszą zostać one odpowiednio udokumentowane. Może być to zarówno faktura, jak również inne  dokumenty stwierdzające poniesienie tego rodzaju kosztów, które określają:

  • dane identyfikujące kupującego oraz sprzedającego,
  • rodzaj zakupionego towaru lub usługi,
  • kwotę zapłaty.

A może bezpośrednie ujęcie w kosztach

W kosztach firmowych można ująć jedynie te wydatki, które spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, a mianowicie zostały  poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23).

Jest to korzystne rozwiązanie w przypadku, gdy przedsiębiorca nie prowadzi działalności gospodarczej we własnym mieszkaniu, co pozwala na ujęcie całej faktury w kosztach firmy. Nie występuje tutaj ograniczenie co do kwoty, które występuje przypadku ulgi rozliczanej w zeznaniu rocznym. Dodatkowym atutem w przypadku podatników VAT jest prawo do pomniejszenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego znajdującego się na fakturze. W przypadku nievatowców mogą oni zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu kwotę brutto z faktury. Nie obowiązuje tutaj limit w wysokości 760 zł, tak jak w przypadku ulgi internetowej.

Jednak, gdy działalność gospodarcza prowadzona jest we własnym mieszkaniu i Internet jest wykorzystywany zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych, ryzykownym jest rozliczenie wydatku na Internet w całości w kosztach firmowych, gdyż może zostać to zakwestionowane przez urząd skarbowy. Ustalenie proporcji podziału tego typu wydatku również może być trudne, w związku z czym najrozsądniej będzie wówczas rozliczyć takie koszty w ramach ulgi internetowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów