0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Towar zakupiony od osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jeżeli sprzedającym towar jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, to nie jest możliwe uzyskanie od niej dowodu zakupu takiego jak chociażby faktura. Sprzedający nie jest bowiem uprawniony do wystawiania takich dokumentów. Jak udokumentować towar zakupiony od osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej? W takim przypadku dowodem dokumentującym nabycie towarów powinna być umowa kupna- sprzedaży.

Zazwyczaj tego typu umowy podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Odstępstwem od tego jest sprzedaż rzeczy, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest od tego podatku zwolniona.

Na ogół to odstępstwo jest używane stosunkowo rzadko, ponieważ przy typowej transakcji kupna- sprzedaży nie występuje opodatkowanie podatkiem VAT lub też zwolnienie jednej ze stron umowy (sprzedawcy lub nabywcy). W związku z tym od zakupu towarów na podstawie umowy nabywca powinien zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. W terminie 14 dni od zakupu musi złożyć deklarację na druku PCC-3 i uregulować podatek w wysokości 2% od wartości rynkowej przedmiotu zakupu.

Jednak art. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje szereg zwolnień od tego typu podatku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów