0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga na internet - jak wykazać w zeznaniu rocznym?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W zeznaniu podatkowym za rok 2022 podatnicy mają możliwość skorzystania z wielu ulg. Jedną z nich jest ulga na internet. Sprawdź, kto i na jakich zasadach ma możliwość skorzystać z ulgi na internet i w jaki sposób należy wykazać ją w zeznaniu rocznym!

Ulga na internet

Ulga na internet przysługuje podatnikom w rozliczeniach podatkowych w dwóch następujących po sobie latach, jeśli w poprzednich latach nie korzystali z tej ulgi.

Podatnik, który nie skorzystał z odliczenia za 2022 rok i nie korzystał z niego wcześniej, ma prawo w dowolnym roku rozpocząć korzystanie z ulgi. Jeżeli skorzysta po raz pierwszy z odliczenia, prawo do ulgi przysługiwać mu będzie za dany rok oraz za rok następny bezpośrednio po tym roku.

Z ulgi skorzystać mogą podatnicy rozliczający się w ramach skali podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Maksymalna kwota, o jaką można pomniejszyć dochód, wynosi 760 zł na osobę. W przypadku małżeństw, które rozliczają się wspólnie, kwota ta wzrasta do 1 520 zł przy założeniu, że oboje rozliczają się według skali podatkowej. Wartość ulgi wykazywana jest w załączniku PIT/O w części B.

ulga na internet

W zeznaniu rocznym za 2022 rok ulgę na internet uzupełnia się na załączniku PIT/O, w części B. w pozycji 31 (w przypadku rozliczenia jako podatnik) lub pozycji 32 (w przypadku rozliczenia jako małżonek).

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem a ulga na internet

Podatnik, który rozlicza się wspólnie z małżonkiem, a ulga na internet była rozliczana wcześniej wyłącznie przez współmałżonka, ma również możliwość odliczenia swojej części ulgi w zeznaniu. Bez znaczenia jest fakt, czy na fakturach za internet w dalszym ciągu będą widniały dane współmałżonka czy też jego. Warunkiem koniecznym do rozliczenia ulgi w takiej sytuacji jest posiadanie przez małżonków wspólnoty majątkowej w okresie, za który mają zostać odliczone wydatki za internet. Jak wspomniano wcześniej, kwota, którą może odliczyć każde z małżonków, wynosi 760 zł na osobę. W celu zwiększenia jej do 1 520 zł każde z małżonków musi osiągać dochody, pozwalające odliczyć pełną ulgę internetową.

Ulga na internet a potwierdzenie poniesienia wydatku

Należy pamiętać, że odliczeniu w ramach ulgi na internet podlegają wszystkie wydatki związane z użytkowaniem internetu. Oznacza to, że prawo do ulgi ma nie tylko korzystający z sieci w miejscu swojego zamieszania, ale również podatnik, posiadający internet w telefonie komórkowym, korzystający z sieci wireless, w kafejce internetowej czy posiadający przenośny modem podłączany do laptopa. W przypadku korzystania z internetu w kawiarenkach internetowych należy żądać od sprzedawcy faktury VAT z zapisem ręcznym lub komputerowym „Zapłacono gotówką” - sam paragon z kawiarenki nie uprawnia do ulgi.

W celu skorzystania z ulgi za internet podatnik ma obowiązek jej prawidłowego udokumentowania. Nie jest konieczne posiadanie faktury, wystarczy dokument, na którym będą znajdowały się dane nabywcy oraz sprzedawcy, rodzaj zakupionej usługi oraz kwota do zapłaty. Odliczeniu podlegają wyłącznie kwoty faktycznie zapłacone w 2021 r., na które podatnik posiada dowód zapłaty.

Prowadzenie własnej działalności a ulga na internet

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą również mają możliwość skorzystania z ulgi na internet w 2022 roku. W tym celu należy pamiętać o kilku kwestiach:

  • wydatki na internet nie były wcześniej ujęte w kosztach firmowych,

  • przedsiębiorca rozlicza się na zasadach ogólnych według skali lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

  • ulga była rozliczana w zeznaniu za rok 2021 lub w ogóle nie była wcześniej rozliczana.

Najem a ulga na internet

Podatnicy, którzy osiągają dochody z najmu, również mogą skorzystać z ulgi internetowej.

Odliczenia za internet mogą dokonać wyłącznie w przypadku, gdy z internetu korzystają we własnych celach. Jeśli internet zakupili dla najemców i sami go nie używają, nie mają prawa do skorzystania z ulgi.

Do pobrania:

Ulga na internet w zeznaniu rocznym - broszura KIS.pdf
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów