0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulgi podatkowe w zeznaniu rocznym - Ulga na internet

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ulga na internet jest stosunkowo starą ulgą, wprowadzona bowiem została do stosowania w 2005 roku. Można z niej skorzystać w przypadku uzyskania dochodu opodatkowanego według skali podatkowej bądź ryczałtu ewidencjonowanego. Przy czym korzystanie z danej formy opodatkowania nie jest jedynym warunkiem. 

Kto może skorzystać z ulgi na internet?

Aby móc skorzystać z ulgi na internet, należy spełnić poniższe warunki:

 • podatnik nie korzystał wcześniej z ulgi na internet bądź pierwszy raz odliczenia dokonał w 2021 roku;

 • podatnik poniósł wydatki związane z użytkowaniem internetu (odliczyć można wydatki poniesione tylko w roku, w którym dokonana została zapłata za zakupioną usługę).

Wówczas z ulgi na internet podatnik będzie mógł skorzystać w rozliczeniu rocznym za 2022 rok. Co ważne, odliczenia ulgi można dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych. Jeśli więc podatnik dokonał jej odliczenia w 2021 roku, to 2022 rok jest ostatnim rokiem, w którym podatnik może skorzystać z ulgi, lub jeśli podatnik w 2022 roku korzysta pierwszy raz z ulgi, to ostatni raz będzie mógł z niej skorzystać w 2023 roku.

Przez wydatki związane z użytkowaniem sieci Internet należy rozumieć wydatki poniesione niezależnie od miejsca oraz formy korzystania, np. w domu – łącze stałe, bezprzewodowe, w tym za pomocą urządzeń mobilnych. Co ważne, odliczeniu nie mogą podlegać wydatki związane z zakupem sprzętu, komponentów sieci, instalacją, rozbudową i modernizacją, bieżącym utrzymaniem (czyli serwisem), opłatą aktywacyjną (nie jest to opłata za korzystanie, lecz jedynie opłata za możliwość korzystania).
W sytuacji, gdy dostęp do internetu jest jedną z usług kupowanych u danego dostawcy, obok np. telewizji kablowej czy telefonu stacjonarnego, z dokumentu wystawionego przez dostawcę usługi musi wynikać kwota wydatków za użytkowanie sieci Internet.

Aby wydatek mógł być traktowany jako odliczenie w ramach ulgi na internet, nie może być jednocześnie:

 • zaliczony do kosztów uzyskania przychodów;

 • odliczony od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub odliczony od dochodu na podstawie ustawy PIT;

 • zwrócony podatnikowi w żadnej formie.

Ile można odliczyć ulgi na internet?

Większość ulg podatkowych jest limitowana, w tym również ulga na internet. Podatnik może odliczyć maksymalnie 760 zł poniesionych wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet w ramach danego roku. Co ważne, limit ten nie przechodzi na następny rok i tym samym niewykorzystany przepada.

Przykład

Pani Edyta w 2021 roku odliczyła ulgę na internet w kwocie 700 zł. W 2022 roku również chciałaby z niej skorzystać. Ze względu na zmianę operatora poniosła koszt w kwocie łącznej 843 zł. W jakiej kwocie będzie mogła skorzystać z ulgi?

Pani Edyta będzie mogła skorzystać z pełnej kwoty odliczenia – 760 zł – ponieważ poniesione wydatki związane z użytkowaniem sieci przekraczają limit odliczenia. Obowiązuje on na dany rok podatkowy, a nie łącznie dla dwóch lat, w których można dokonać odliczenia.  

Limit odliczenia dotyczy podatnika (osoby), tak więc jeżeli wydatek ponoszą małżonkowie, to każdy ma prawo do pełnej ulgi, nie więcej niż kwota wydatku poniesiona przez każdego z nich.

W jaki sposób udokumentować prawo do ulgi na internet?

Samo posiadanie prawa do odliczenia ulgi na internet musi być prawidłowo udokumentowane, a mianowicie należy posiadać dokument potwierdzający poniesienie wydatku. Powinien on w szczególności zawierać:

 • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi);

 • dane identyfikujące sprzedającego usługę;

 • rodzaj usługi;

 • kwotę zapłaty.

Analizując powyższe, można stwierdzić, że za taki dokument (potwierdzający ponoszone wydatki na internet) można uznać: faktury, rachunki oraz każdy inny dowód zawierający ww. dane.

Przykład

Pan Adrian poniósł wydatki związane z użytkowaniem sieci internetowej. Koszt ten jest udokumentowany fakturą na jego dane. Pan Adrian jest w związku małżeńskim i chce w 2022 roku dokonać rozliczenia z żoną. Jego działalność gospodarcza poniosła w tym roku straty. Czy jego małżonka może dokonać odliczenia ulgi na internet?

Nie, małżonka pana Adriana nie może dokonać odliczenia ulgi na internet, ponieważ to nie ona jest nabywcą usługi.

Według Krajowej Informacji Skarbowej w sytuacji, gdy podatnik posiada fakturę bądź rachunek, ale nie zawierają one wszystkich wymienionych informacji, to dalej możliwe jest skorzystanie z ulgi, ale dodatkowo należałoby posiadać dokument potwierdzający dokonanie zapłaty, np. potwierdzenie przelewu bankowego (również przez internet), dowód wpłaty, przekaz pocztowy.

Jak dokonać odliczenia ulgi na internet w zeznaniu rocznym?

Odliczenia ulgi na internet dokonuje się w zeznaniu rocznym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28 (w zależności od składanego druku) za pomocą załącznika PIT/O w pozycji 31 (jeśli występujemy jako podatnik) lub pozycji 32 (jeśli występujemy jako małżonek).

ulga na internet

Pytania i odpowiedzi

 • Dotychczas nie korzystałem z ulgi na internet. W zeznaniu rocznym za 2022 rok chciałbym z niej skorzystać pierwszy raz. Problemem jest, że faktura wystawiona jest na mnie, ale opłacenia dokonywaliśmy z rachunku mojej żony. Czy mogę skorzystać z ulgi?

  Będzie mógł Pan odliczyć poniesione koszty na użycie internetu, nawet jeśli zostały dokonane z rachunku bankowego Pana małżonki, jeśli posiadają Państwo wspólność majątkową.
 • W sytuacji, gdy faktura wystawiona została na Państwa oraz zapłata pochodzi ze wspólnego konta, to Państwo ustalacie w jakiej kwocie, które z Państwa dokona odliczenia (występuje dobrowolność proporcji). Ważne, aby pamiętać, że limit odliczenia na osobę wynosi 760 zł. Jest to limit odrębny dla każdego z małżonków.
 • Mieszkanie poza granicami Polski nie wyklucza prawa do skorzystania z ulgi na internet. Ważne, aby miała Pani od czego ją odliczyć, tj. uzyskała w Polsce dochód opodatkowany za pomocą skali podatkowej bądź ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 • Nie, można z tego tytułu maksymalnie odliczyć 740 zł na Państwa dwójkę. Tę kwotę mogą więc Państwo między sobą np. podzielić bądź wskazać, że tylko jedno z Państwa ją rozliczy. Kwoty tej dwa razy odliczyć nie można.
 • Powinien Pan posiadać dodatkowo dokument potwierdzający poniesiony wydatek, np. fakturę wystawioną na własne imię i nazwisko, potwierdzającą, że jest Pan nabywcą usługi.
 • Nie, o ile posiada Pan dokument, który zawiera rozbicie kosztów z faktury na abonament telewizyjny i abonament za internet.
 • Jeśli są spełnione pozostałe warunki uprawniające do ulgi, to fakt korzystania z sieci Internet bezprzewodowej, w tym za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub w telefonie komórkowym, nie wyklucza prawa do ulgi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów