0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składki na preferencyjnych warunkach

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, jeżeli:

  • nie prowadzi lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziła pozarolniczej działalności lub
  • nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywała w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Jeżeli od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej nie upłynęły jeszcze pełne 24 miesiące kalendarzowe, to do czasu ich upływu podatnik może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od niższej podstawy wymiaru składek, jeśli spełnia określone warunki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów