Poradnik Przedsiębiorcy

Składki preferencyjne – jak wypełnić deklarację DRA?

Przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzać składki ZUS. Dla prawidłowego ich rozliczania do ZUS-u przekazuje się deklaracje rozliczeniowe DRA. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, w jaki sposób osoba opłacająca składki preferencyjne powinna wypełnić omawianą deklarację.

Przekazanie deklaracji DRA 

Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie powinny przekazywać deklarację rozliczeniową DRA do ZUS-u co miesiąc, a dokładnie do 10. dnia następnego miesiąca. Istnieje jednak możliwość zwolnienia z tego obowiązku. Osoby, które nie zatrudniają pracowników i opłacają składki społeczne od najniższej możliwej podstawy, mogą być zwolnione z przekazywania deklaracji ZUS DRA co miesiąc. W takim przypadku konieczne jest złożenie ZUS DRA za pierwszy pełny miesiąc podlegania ubezpieczeniom oraz gdy zajdą jakiekolwiek zmiany, np. kod ubezpieczenia, podstawy składek.

Składki preferencyjne

Niektóre firmy mogą skorzystać z ulgi nazywanej „składkami preferencyjnymi” i dzięki temu opłacać przez 2 lata obniżone składki na ZUS. Z preferencyjnego ZUS-u nie mogą skorzystać osoby, które:

 • w przeciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia aktualnej działalności gospodarczej prowadziły inną działalność;
 • w ramach swojej działalności będą świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy, u którego pracowali na etacie, a zakres świadczonych usług będzie taki sam jak zakres obowiązków w umowie o pracę;
 • wspólnicy spółek: jawnej, komandytowej, partnerskiej, jak również wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., twórcy oraz artyści, którzy nie założyli uprzednio działalności gospodarczej.

Preferencyjne składki ZUS obowiązują przez okres 24 pełnych miesięcy.

Przykład 1.

Pan Witold rozpoczął działalność gospodarczą 1 lutego 2021 roku, rejestrując się do 2-letniej ulgi dla nowych firm. Preferencyjne składki ZUS obowiązują przez okres 24 pełnych miesięcy, a więc do 31 stycznia 2023 roku.

Przykład 2.

Pani Karolina rozpoczęła działalność gospodarczą 20 lutego 2021 roku i od razu zarejestrowała się do składek preferencyjnych. W przypadku gdy rozpoczęto działalność w trakcie miesiąca, preferencja będzie obowiązywała do końca lutego 2023 roku.

Przykład 3.

Pan Kamil rozpoczął działalność 1 września 2020 roku. Przez pierwsze 6 miesięcy korzystał z ulgi na start. 1 marca 2021 roku zarejestrował się do składek preferencyjnych. Preferencyjne składki ZUS obowiązują do 28 lutego 2023 roku.

Przykład 4.

Pan Jan rozpoczął działalność 3 września 2020 roku. Korzystał z ulgi na start. 1 kwietnia 2021 roku zarejestrował się do składek preferencyjnych. Preferencyjne składki ZUS obowiązują do 31 marca 2023 roku.

 Składki preferencyjne w 2021 roku wynoszą:

 • składki społeczne (podstawa wymiaru składki w 2021 roku – 840 zł):
 • emerytalna 19,52% – 163,97 zł;
 • rentowa 8% – 67,20 zł;
 • chorobowa 2,45% – 20,58 zł;
 • wypadkowa 1,67% – 14,03 zł;
 • składka zdrowotna (podstawa wymiaru składki w 2021 roku – 4242,38 zł) 9% – 381,81 zł.
 • Fundusz Pracy – przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP.

Składki preferencyjne a deklaracja DRA

Wypełnienie deklaracji DRA u osób korzystających z preferencji może przysporzyć więcej problemów niż u osób korzystających z ulgi na start. Osoby zgłoszone do składek preferencyjnych muszą wypełnić znacznie więcej pól niż w przypadku ulgi na start.

Przykład 5.

Kwiecień 2021 roku jest pierwszym miesiącem, w którym pan Jan z przykładu 4. będzie opłacać preferencyjne składki. Po zakończeniu ulgi na start zgłosił się w ZUS-ie z kodem 05 70 0 0 na druku ZUS ZUA do ubezpieczeń społecznych (także do chorobowego) i ubezpieczenia zdrowotnego.

W deklaracji za kwiecień, którą składa się do 10 maja:

 • w części I w polu:

  • 01 – wpisuje się 2, ponieważ deklaracje DRA składa do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni;

  • 02 – wpisuje się identyfikator deklaracji za miesiąc rozliczeniowy, za który rozliczamy należne składki, tu: 01 04 2021.

Pozostałych pól tej części nie uzupełnia się.

W części II jest miejsce na dane przedsiębiorcy (jakie podano w zgłoszeniu płatnika składek ZUS ZPA/ ZUS ZFA/ ZUS ZIPA lub we wpisie do CEIDG). Pola 04 i 05 wypełnia się, gdy nie nadano numerów NIP, REGON lub PESEL.

W części III w polu:

 • 01 – wpisuje się 1 (poza przedsiębiorcą nie ma innych ubezpieczonych w firmie);
 • 02 – pozostaje puste;
 • 03 – wpisuje się wysokość składki wypadkowej, w tym przypadku 1,67%.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, czyli od 1 kwietnia 2018 r. jest to 1,67%.

składki preferencyjne - DRA

W części VI należy w pola:

 • 01 – wpisać 163,97 zł, jest to suma pól 04, 07, 10, 13, 16;
 • 02 – wpisać 67,20 zł, jest to suma pól 05, 08, 11, 14, 17;
 • 03 – wpisać 231,14 zł, jest to suma pól 01 i 02;
 • 04 – wpisać 163,97 zł (19,52% x 840,00 zł) – kwota składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez ubezpieczonego;
 • 05 – wpisać 67,20 zł (8% x 840,00 zł) – kwota składki na ubezpieczenia rentowe finansowanej przez ubezpieczonego;
 • 06 – wpisać 231,14 zł – suma wartości pól 04 i 05;
 • 07–12 – wpisać 0;
 • 19 – wpisać 20,58 zł, jest to suma pól 22, 25, 28, 31, 34;
 • 20 – wpisać 14,03 zł, jest to suma pól 23, 26, 29, 32, 35;
 • 21 – wpisać 34,61 zł, jest to suma pól: 19 i 20;
 • 22 – wpisać 20,58 zł (2,45% x 840 zł) – kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe finansowanych przez ubezpieczonego;
 • 23 – wpisać 14,03 zł (1,67% x 840 zł) – kwotę składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowanych przez ubezpieczonego;
 • 24 – wpisać 34,61 zł, jest to suma pól 22 i 23;
 • 25–30 – wpisuje się 0;
 • 37 – 265,78 zł, jest to suma pól 06, 09, 24, 27.

Natomiast pola 13–18 oraz 31–36 pozostawia się puste.

składki preferencyjne - składki społeczne

Sekcję V pozostawia się pustą.

składki preferencyjne - zestawienie

W części VI wypełnia pola 02, 05 i 07 – 381,81 zł (9% x 4242,38 zł). W polach 01 i 04 wpisuje się 0, pozostałe pola pozostają puste.

składki preferencyjne - ubezpieczenie zdrowotne

W polach sekcji VII i VIII wpisuje się zera.

 

składki preferencyjne - FP

Sekcja IX to podsumowanie składek – w przypadku osoby opłacającej składki preferencyjne w polu 01 wpisywane jest 0, natomiast w polu 02 wprowadza się kwotę 647,59 zł.

 

składki preferencyjne - składki ZUS

Część X to deklaracja dochodu, gdzie w polu:

 • 01 – to kod tytułu ubezpieczenia 05 70 0 0;
 • 02, 03, 04 – wpisuje się 840,00 zł, ponieważ pan Jan korzysta ze składek preferencyjnych;
 • 05 – wpisuje się 4242,38 zł (podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne). Podstawa składki zdrowotnej stanowi 75% przeciętnego wynagrodzenia, czyli w 2020 roku 4242,38 zł (75% x 5656,51 zł);
 • 06 – w tym przypadku nie wypełniamy (wypełnia się, gdy przekroczona została roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).

składki preferencyjne - kod tytułu ubezpieczenia

Składki preferencyjne w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl przedsiębiorca w prosty sposób wprowadza informacje na temat ulgi, jaką opłaca w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » ZUS.

 

składki preferencyjne - ustawienia w systemie wFirma

Dzięki temu w wygenerowanej z poziomu START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ deklaracji DRA zostanie uwzględniona ulga.

składki preferencyjne - dodawanie deklaracji

Po zakończeniu ulgi na start przedsiębiorcy mogą korzystać z kolejnej – składek preferencyjnych. Co ważne, konieczne jest przekazanie do ZUS-u pierwszej deklaracji z nowym kodem, dlatego warto wiedzieć, w jaki sposób wypełnić taki dokument.

Artykuły z cyklu
„Jak wypełnić deklarację DRA?”