0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Spółka cywilna - odpowiedzialność wspólników

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Spółka cywilna jest bardzo popularna wśród przedsiębiorców. Być może tak chętnie wybierają ją ze względu na korzyści, jakie daje, czyli między innymi: szanse na wnoszenie przez wspólników nowych pomysłów oraz rynkowego rozeznania, swobodę kształtowania postanowień umowy spółki i możliwość jej łatwego zlikwidowania. Przed zdecydowaniem się na ten rodzaj spółki osobowej, warto bliżej przyjrzeć się zasadom jej działania.

Czym jest spółka cywilna?

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Dlatego w świetle prawa nie jest samodzielnym podmiotem. Takie miano przypada jednak wspólnikom tworzącym spółkę.

Kolejnym efektem konstrukcji prawnej spółki cywilnej jest fakt, że nie posiada ona własnego mienia. Wszystkie nabywane w jej ramach prawa i zaciągane zobowiązania zalicza się do wspólnego majątku wspólników - współwłasności łącznej.

Być może o popularności tego rodzaju spółki osobowej decydują niskie koszty jej rejestracji.

Spółka cywilna- za co odpowiadają wspólnicy?

Nie wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że oprócz stosunkowo małych kosztów rejestracji, założenie spółki cywilnej wiąże się także z pełną odpowiedzialnością, która spada na wszystkich wspólników. To oni muszą zaciągać zobowiązania i występować przez sądem.

Co więcej, odpowiedzialność wspólników nie dotyczy jedynie wniesionego w spółkę wkładu lub określonej wysokości kapitału, a całego posiadanego majątku (w tym prywatnego).

Poza tym wszyscy wspólnicy mają takie same prawa do:

  • podejmowania decyzji,

  • reprezentowania spółki,

  • zaciągania zobowiązań,

W ten sam sposób wszyscy także ponoszą odpowiedzialność za funkcjonowanie spółki i działania innych wspólników. Dana osoba nie ucieknie od odpowiedzialności za spółkę, nawet występując z niej, w przypadku, kiedy zobowiązanie powstało, jak jeszcze była jej wspólnikiem.

Odpowiedzialność za spółkę spada automatycznie także na nowego wspólnika. Jeżeli po jego przystąpieniu do spółki okaże się, że ma ona jakieś długi lub zobowiązania, jest on za nie odpowiedzialny.

Spółka cywilna - jak powinien postępować wierzyciel?

Jeśli dana spółka cywilna nie spełnia swoich obowiązków względem wierzyciela, nie ma on możliwości jej pozwania. Jest to spowodowane zapisami prawnymi, które, jak zostało wspomniane wyżej, nie określają jej jako samodzielnego podmiotu, a wspólników łączy jedynie umowa. Dlatego, mając problemy z dochodzeniem swoich należności, wierzyciel musi się zwrócić bezpośrednio do wspólników. Wtedy spłaty może wymagać od jednego wspólnika lub od wszystkich. Spłata może pochodzić zarówno z majątku spółki, jak i z prywatnych majątków wspólników. W przypadku, gdy powinność spełni tylko jeden wspólnik, może on domagać się regresu - rekompensaty od pozostałych osób wchodzących w skład spółki.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów