Poradnik Przedsiębiorcy

Stawki VAT na usługi fitness oferowane w różnych wariantach

Przedsiębiorcy noszący się z zamiarem zainicjowania działalności gospodarczej opierającej się na coraz bardziej popularnych usługach fitness często mają problem z określeniem właściwej stawki podatku VAT co do przedmiotu świadczonych usług. W niniejszej publikacji podjęto analizę wyjaśnienia problematyki stawki VAT na usługi fitness.

Klasyfikacja rekreacji w ustawie o VAT

Próżno jest szukać w ustawie o VAT definicji pojęcia, które pomoże nam zidentyfikować przynależność przedmiotową ze względu na stawkę VAT na usługi fitness. Jednakże sięgnąć można do definicji pojęcia rekreacji zawartej w Wielkim Słowniku Języka Polskiego pod kierownictwem Piotra Żmigrodzkiego, w którym to hasło rekreacja określane jest jako „ruchowa aktywność w czasie wolnym od pracy, która ma służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu”. Na tej podstawie można zatem stwierdzić, iż usługi związane z rekreacją dotyczą usług sprzyjających aktywności ruchowej oraz usług służących dobremu samopoczuciu.

Wyjaśnienie powyższego pojęcia pozwala nam zaklasyfikować te usługi w pozycji 186 załącznika nr 3 do ustawy VAT „pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu” co uwzględnia m.in. w wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 września 2012 roku (sygn. I Sa/Kr 889/12). W powyższym wyroku Sąd stwierdził, że ustawodawca używając określenia „rekreacja” z istoty odwołującego się do aktywnego uczestnictwa, nie może odnosić się jedynie do uczestnictwa pasywnego poprzez sam wstęp.

Tego samego zdania jest Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 09.12.2015r. o sygn. ITPP1/443-463/13/15-S/IK.

Karty wstępu uprawniające do korzystania z usług siłowni, fitness oraz saunę - preferencyjna stawka VAT

Zgodnie z przytoczonym powyżej wyrokiem sprzedaż kart wstępu do klubu fitness, świadczącego usługi związane z rekreacją ruchową winna być zakwalifikowana jako usługa zidentyfikowana pod pozycją 186 załącznika nr 3 ustawy o VAT jako pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu, co implikuje możliwość zastosowania 8% stawki VAT na usługi fitness. Potwierdza to wyrok NSA w Warszawie z dnia 23 października 2015 r. o sygn. akt I FSK 1010/14.

Przedsiębiorca świadczący usługi obejmujące:

  1. możliwość wstępu na siłownię wyposażoną w sprzęt służący utrzymaniu dobrej kondycji (bieżnie, rowery pionowe i poziome, itp.). W przypadku korzystania z siłowni klienci mają możliwość skorzystania z pomocy Koordynatora obsługi siłowni, który udziela informacji w zakresie sposobu korzystania oraz prawidłowego wykonywania ćwiczeń na danym urządzeniu; jego zadaniem jest również czuwanie nad bezpieczeństwem klientów w zakresie udzielenia pierwszej pomocy i wezwania odpowiednich służb medycznych,

  2. możliwość wstępu na zajęcia fitness prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora na sali wyposażonej w niezbędny sprzęt do wykonywania ćwiczeń; instruktor demonstruje i objaśnia grupie cel wykonywania ćwiczeń oraz zasady obowiązujące przy ich wykonywaniu, biorąc w nich aktywny udział; instruktor jest dostępny jednocześnie dla wszystkich osób uczestniczących w zajęciach - nie jest zatem dedykowany żadnej osobie na wyłączność,

  3. możliwość korzystania z sauny

- może skorzystać z preferencyjnej 8% stawki VAT na usługi fitness na podstawie poz. 186 w związku z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146 ustawy o VAT.

Potwierdza to interpretacja indywidualna z 15.06.2015r. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o sygn. IBPP2/4512-453/15/RSz

Karnety na usługi mieszane a stawki VAT na usługi fitness

Innym przykładem usług fitness może być działalność opodatkowana według poniższego wykazu:

1. karnet fitness/cycling + sauna – 4, 8 lub nielimitowana liczba wejść w miesiącu na grupowe zajęcia fitness oraz korzystanie z sauny - opodatkowane stawką 8%,

2. karnet siłownia + cardio + sauna - nielimitowana liczba wejść na siłownię, korzystanie z sauny i strefy cardio - opodatkowane stawką 8%,