Poradnik Przedsiębiorcy

Świadczenie urlopowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 2021

Świadczenie urlopowe może być wypłacane przez pracodawcę zatrudniającego mniej niż 20 pracowników (na dzień 1 stycznia danego roku) w przeliczeniu na pełne etaty. Dodatkowo pracodawca, który chciałby wypłacać swoim pracownikom to świadczenie nie może tworzyć Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Ustawa o ZFŚS wyznacza górną granicę świadczenia urlopowego. Jej wysokość zależy od grupy pracowniczej. Granica wyznaczana jest w odniesieniu do wysokości odpisu podstawowego dla tych grup. Jeśli wysokość świadczenia jest równa wysokości odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to świadczenie urlopowe w 2021 r. wynosi:

Wskaźniki świadczenia urlopowego w 2021 roku zostaną podane w styczniu 2021r.

  • dla pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach pracy:

Wymiar etatu

Wysokość świadczenia urlopowego

pełny etat

brak danych

¾ etatu

brak danych

½ etatu

brak danych

¼ etatu

brak danych

  • dla pracowników wykonujących pracę w warunkach szczególnych albo pracę o szczególnym charakterze:

Wymiar etatu

Wysokość świadczenia urlopowego

pełny etat

brak danych

¾ etatu

brak danych

½ etatu

brak danych

¼ etatu

brak danych

  • dla pracowników młodocianych:

Rok nauki

Wysokość świadczenia urlopowego

pierwszy

brak danych

drugi

brak danych

trzeci

brak danych