0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Szybszy zwrot podatku z zeznania rocznego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy podmiot osiągający przychody, zarówno z umowy o pracę jak i z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ma obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym za rok podatkowy i złożenia deklaracji rocznej. Odpowiedni sposób złożenia zeznania rocznego może spowodować szybszy zwrot podatku. 

Obowiązek złożenia deklaracji rocznej a szybszy zwrot podatku

Obowiązek złożenia deklaracji rocznej na odpowiednim formularzu, w zależności od rodzaju przychodów oraz formy opodatkowania, wynika z art. 45 ust. 1 ustawy o PIT. Podatnicy są zobligowani złożyć zeznanie roczne informujące o wysokości dochodu lub poniesionej straty w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym dochód ten osiągnięto lub poniesiono stratę.

Podatnicy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na złożenie zeznania rocznego za 2019 r. mają czas do 2 marca 2020 r. Natomiast podatnicy opodatkowujący dochody podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) do 30 kwietnia 2020 r.
Sposobów na złożenie zeznania rocznego jest kilka. Podmioty mają możliwość m.in. wysyłki deklaracji elektronicznie. Co ciekawe nie trzeba do tego posiadać własnego podpisu kwalifikowanego, ponieważ można zeznanie roczne wysłać za pomocą kwoty przychodu. Dla zeznań za 2019 rok wysyłanych w 2020 roku stosowaną kwotą przychodu będzie ta z 2018 roku. Dodatkowo podatnik ma prawo do składania zeznania w formie papierowej (za pośrednictwem poczty lub osobiście w US). Do podatnika zależy wybór tej formy. Warto jednak zastanowić się czy któraś z d=form jest bardziej opłacalna np. ze względu na szybszy zwrot podatku z deklaracji. 

Szybszy zwrot podatku przy wysyłce deklaracji elektronicznie

Decydując się na elektroniczną wysyłkę zeznania rocznego podatnik może uzyskać szybciej ewentualny zwrot podatku. Wówczas urząd ma 45 dni na dokonanie zwrotu podatku, a nie tak jak w przypadku pozostałych form - 3 miesiące. Termin ten liczony jest od dnia złożenia zeznania rocznego, nie wcześniej jednak niż od 15 lutego. Oznacza to, że zeznania roczne wysłane przed 15 lutego będą uznane za otrzymane 15 lutego i od tego dnia będzie liczone 45 dni na zwrot podatku.

Więcej informacji na temat zwrotu podatku można uzyskać w artykule: Zwrot podatku - ile wynoszą ustawowe terminy?

Szybszy zwrot podatku przy wysyłce deklaracji w systemie wFirma.pl

Elektronicznej wysyłki deklaracji można dokonać za pośrednictwem systemu księgowego wFirma.pl. W tym celu należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE, gdzie należy zaznaczyć deklarację roczną i skorzystać z opcji WYŚLIJ DO URZĘDU. 

Szybszy zwrot podatku składając zeznanie przez internet

Po dostarczeniu deklaracji dla potwierdzenia dostarczenia możliwe będzie pobranie UPO (urzędowego potwierdzenia odbioru).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów