Poradnik Przedsiębiorcy

Zwrot podatku - ile wynoszą ustawowe terminy?

Każdy podatnik, który w danym roku podatkowym osiągnął choćby złotówkę zysku, ma obowiązek złożenia deklaracji rocznej PIT. Dodatkowo przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT mają obowiązek rozliczania podatku VAT. Większość uważa rozliczenia z fiskusem za przykry obowiązek, jednak w niektórych przypadkach możliwy jest zwrot podatku. Po złożeniu deklaracji, w której wykazana została nadpłata, przedsiębiorcy z pewnością chcieliby jak najszybciej otrzymać środki pieniężne. Sprawdź, jak długo trzeba czekać na zwrot podatku dochodowego i podatku VAT!

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy to obowiązkowe świadczenie podatników na rzecz państwa. W Polsce wyróżnia się podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych, kwestie związane z tymi podatkami regulują dwie odrębne ustawy, odpowiednio - ustawa o PIT i ustawa o CIT.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Kwestie związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych reguluje ustawa o PIT. Wskazuje ona, że należy nim objąć tych, którzy mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na to, jakie jest źródło ich przychodów. Zatem do grona podmiotów podlegających temu podatkowi należą osoby pracujące w ramach umowy o pracę, umów cywilnoprawnych albo prowadzące własne jednoosobowe działalności gospodarcze bądź będące wspólnikami spółek cywilnych.

Podatek ten swoim zakresem obejmuje dochody, czyli w większości przypadków przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania. Podatek należy wpłacić na konto bankowe US właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Możliwe jest wybranie jednej z dwóch form opłacania zaliczek na podatek dochodowy - w formie miesięcznej lub kwartalnej. Zaliczki na podatek należy regulować do 20. dnia miesiąca następnego w przypadku rozliczania miesięcznego lub też do 20. dnia pierwszego miesiąca po zakończonym kwartale w przypadku rozliczania kwartalnego. Wysokość podatku zależna jest od wybranej formy opodatkowania:

  • zasady ogólne -  opodatkowanie według skali podatkowej 18% i 32%,

  • podatek liniowy - czyli opodatkowanie według stawki 19%,

  • ryczałt ewidencjonowany,

  • karta podatkowa,

  • podatek tonażowy.

W przypadku rozliczania się w oparciu o kartę podatkową zaliczki należy uiszczać do 7. dnia następnego miesiąca. Zaliczka za grudzień płatna jest do 28 grudnia.

Podatnicy rozliczający się w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych do wyboru mają 5 podstawowych stawek, które zależne są od rodzaju prowadzonej działalności (20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%).

Podatnicy rozliczający się w oparciu o skalę podatkową opodatkowują dochody stawką 18% w przypadku dochodów nieprzekraczających 85 528 zł. Po przekroczeniu pierwszego  progu nadwyżka opodatkowana jest według stawki 32%.

Podatnicy, którzy wybrali podatek liniowy, opodatkowują osiągnięte dochody stałą stawką 19%, bez względu na wysokość osiągniętego dochodu.

Możesz ocenić ten artykuł