0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Twój e-PIT dla działalności gospodarczej - warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Projekt Ministerstwa Finansów zakładał, że usługa Twój e-PIT zostanie od 2020 roku – czyli w odniesieniu do rozliczeń za 2019 rok – udostępniona także osobom fizycznym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, składającym PIT-36, PIT-36L, a także PIT-28, jeżeli płacą zryczałtowany podatek dochodowy. Jednak według najnowszych ustaleń plan ten został zmieniony – Twój e-PIT dla działalności gospodarczej nie zostanie zatem zrealizowany.

Twój e-PIT dla działalności gospodarczej – co warto wiedzieć

Mimo że usługa Twój e-PIT dla działalności gospodarczej nie jest dostępna w systemie, w niektórych okolicznościach przedsiębiorcy i tak mogą z niego skorzystać. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy podatnik otrzymuje przychody z działalności gospodarczej obciążonej podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a ponadto uzyskuje dochody wynikające z umowy o pracę. W takim przypadku system udostępnia mu zeznanie podatkowe PIT-37.

System nie zapewnia jednak deklaracji PIT-37 w sytuacji, gdy podatnik rozlicza się na zasadach ogólnych, a w roku podatkowym, którego dotyczy zeznanie, otrzymuje dochody jedynie z umowy o pracę na skutek zawieszonej lub zlikwidowanej w ciągu roku podatkowego działalności gospodarczej.

Terminy składania deklaracji podatkowych PIT-28, PIT-36 i PIT-36L

Zeznania roczne można składać od 1 stycznia 2020 roku, należy jednak zaznaczyć, że wszystkie deklaracje złożone przed 17 lutego będą wciąż traktowane, jakby datą ich wpłynięcia był 17 lutego. W przypadku złożenia zeznania drogą elektroniczną do 17 lutego włącznie ostateczną datę dostarczenia zwrotu nadpłaconego podatku stanowi 2 kwietnia 2020.

Z uwagi na fakt, że ostatni dzień lutego przypada w sobotę, zeznanie PIT-28 za 2019 rok można złożyć najpóźniej 2 marca 2020 roku, co oznacza, że jest to również ostateczny termin zapłaty podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku złożenia deklaracji PIT-28, PIT-36 lub PIT-36L w dniu 17 lutego 2020 roku zwrot nadpłaty podatku zostanie przekazany najpóźniej 2 kwietnia 2020 roku czyli po 45 dniach od dnia złożenia deklaracji. Jeżeli natomiast zeznanie roczne zostanie złożone w formie innej niż elektroniczna, zwrot można uzyskać w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania..

Z kolei deklaracje PIT-36 i PIT-36L należy złożyć do 30 kwietnia 2020 roku włącznie. Jest to jednocześnie ostateczna data uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wykazanego w tych deklaracjach. Jeżeli zeznania zostały złożone w formie elektronicznej po 17 lutego, na zwrot nadpłaty podatku czeka się do 45 dni, licząc od dnia następującego po dniu złożenia deklaracji. W przypadku deklaracji składanych drogą inna niż elektroniczna termin ten wynosi 3 miesiące, licząc od dnia następującego po dniu złożenia deklaracji.

Wygeneruj swoją deklarację podatkową

System wfirma.pl umożliwia swoim użytkownikom generowanie zeznań rocznych z działalności gospodarczej oraz zbiorczych deklaracji rocznych dotyczących zaliczek za pracowników. Takie rozwiązanie ułatwi rozliczenie i ograniczy formalności w tym napiętym w księgowości czasie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów