Ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację – ile wynosi?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z projektem ustawy wdrażającej Polski Ład ustawodawca chce wprowadzić ulgę dla wspierających sport, kulturę i edukację. Warto więc wiedzieć, w jaki sposób będzie ona działać oraz ile wyniesie.

Ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację – ile wynosi?

Przedsiębiorca w ramach nowej ulgi będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku dochodowego kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

 1. sportową;

 2. kulturalną w rozumieniu Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

 3. wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

Przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację – przykładowe wydatki

W ramach ulgi przedsiębiorcy będą mogli odliczyć więcej KUP w podstawie opodatkowania podatku dochodowego. Odliczenie takie nastąpi od kosztów, które poniesione zostały na finansowanie:

 • stypendium sportowego;

 • imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych;

 • klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy;

 • instytucji kultury wpisanych do rejestru prowadzonego na podstawie art. 14 ust. 3 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

 • działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne;

 • stypendiów, o których mowa w:

  • art. 97 i art. 213 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

  • art. 283 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

 • wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów;

 • studiów dualnych, o których mowa w art. 62 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na konkretnym kierunku studiów, w tym koszt praktyk.

Ulgę dla wspierających sport, kulturę i edukację podatnik będzie miał obowiązek wykazać w sporządzanym zeznaniu rocznym.

Zmiany mają wejść w życie w styczniu 2022 roku.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów