Poradnik Przedsiębiorcy

Jak przygotować się do podpisania umowy leasingu?

Leasing jest korzystniejszą formą finansowania od kredytu inwestycyjnego w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego też staje coraz bardziej popularny w tym sektorze. Aby nie wpaść w pułapkę nieuczciwego leasingodawcy, należy wiedzieć, na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy leasingu.

Leasing - wiedza o firmach leasingowych

Ofert leasingodawców na rynku jest bardzo dużo, dlatego też warto przejrzeć te, które specjalizują się w interesujących nas dziedzinach. Dodatkowo sprawdźmy jakie wyznaczają okresy obowiązywania, jakie proponują opcje spłaty rat oraz w jakim zakresie można korzystać ze środka trwałego. Przed podjęciem decyzji, można zapytać pracowników danej firmy, ilu klientów o podobnym profilu do naszej działalności skorzystało z ich oferty leasingu. Gdy już znajdziemy firmę, która spełnia nasze oczekwiania, sprawdźmy, jakie opinie o niej piszą internauci. Natomiast, jeśli planujemy zawrzeć umowę leasingu na środek o znacznej wartości, warto zasięgnąć porady prawnika.

Leasing - oprocentowanie umowy leasingu

Oprocentowanie przedmiotu leasingu jest zależne od:

 1. marży firmy leasingowej,

 2. składnika bazowego.

Na wysokość marży firmy leasingowej ma wpływ:

 • przedmiot i rodzaj leasingu,

 • waluta, w jakiej zostanie udzielony leasing,

 • czas trwania umowy,

 • wartość przedmiotu leasingu.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wysokość oprocentowania jest stopa procentowa - WIBOR. Oferty leasingu w złotówkach są oparte na wskaźniku WIBOR. Jego wysokość będzie zależała od wysokości w dniu podpisania umowy. Mimo że jest to stawka, która ciągle się zmienia, to warto sprawdzić, czy w firmie leasingowej jest ona na bieżąco uaktualniana. Przed podpisaniem umowy należy dowiedzieć się w jaki sposób działa w  firmie leasingowej mechanizm oprocentowania, czyli co może powodować jego wzrost lub obniżenie. Niektóre przedsiębiorstwa zastrzegają sobie prawo do podniesienia oprocentownaia w przypadku podwyższenia składki WIBOR na rynku. Nie zawsze jednak idzie to w parze z jego obniżeniem związanym z niższym WIBOR-em.

Przykład 1.

Średnie oprocentowanie leasingu (marża + WIBOR) nowych aut wynosi obecnie 4,6 – 5,3% rocznie.

W przypadku aut używanych średnia wynosi około 5,2 – 5,9%

Leasing - dodatkowe opłaty

Firmy leasingowe stosują dodatkowe opłaty, dlatego też warto przygotować się na jednorazowy wydatek związany z udzieleniem leasingu, możliwością wykupu przedmiotu leasingu czy zmianą harmonogramu spłaty.

Ponadto warto zapoznać się dokładnie z Tabelą Opłat i Prowizji i porównać ją z ofertami innych firm leasingowych. Zdarza się, że wysokość opłaty leasingu jest podawana bez podatku i licencji. Niekiedy firmy zajmujące się leasingiem stosują nieproporcjonalnie wysokie opłaty za niektóre zdarzenia, które nie mają na celu zwrotu poniesionych kosztów, a zarobek firmy. Zdarzenia, o których mowa, mogą dotyczyć:

 • niewłaściwego użycia przedmiotu leasingu,

 • używania go przez osoby trzecie bez zgody leasingodawcy,

 • opóźnienia w spłacie,

 • modyfikacji przedmiotu leasingu bez zgody firmy.

Leasingodawca ponadto, może w związku z wymienionymi sytuacjami rozwiązać umowę z leasingobiorcą ze skutkiem natychmiastowym, mimo że umowy te są najczęściej zawierane na czas określony.

Przykład 2.

Jeżeli firma decyduje się na finansowanie w formie leasingu samochodu osobowego, powinna zwrócić uwagę na dodatkowe opłaty takie jak:

 • opłaty za wyrażenie zgody firmy leasingowej na użytkowanie samochodu przez więcej niż jednego pracownika,

 • opłaty związane z wyrażeniem zgody w związku z planowanym wyjazdem za granicę,

 • kary za przekroczenie limitu kilometrów.

Leasing - negocjowanie warunków

Warto negocjować z leasingodawcami, co potwierdzają eksperci. Negocjacji może podlegać:

 • cena przedmiotu leasingu,

 • koszt ubezpieczenia - warto dowiedzieć się, czy jest możliwość wykupienia ubezpieczenia z inną firmą niż tą, która współpracuje z leasingodawcą,

 • cesja umowy - najczęściej jest ona możliwa, ale leasingodawca nakłada na przedsiębiorcę wysoką opłatę manipulacyjną.

Ostatnią kwestią, o którą można zapytać firmę leasingową, są korzyści ze współpracy, przedsiębiorca dość często może liczyć na dodatkowe przywileje, takie jak niższa cena za ochronę prawną, czy kartę paliwową.