Poradnik Przedsiębiorcy

Użyczony samochód - ujęcie polisy OC w kosztach podatkowych

Jak wprowadzić do KPiR koszty, które ponoszę z tytułu polisy OC użyczonego samochodu osobowego użytkowanego w firmie?

Kamil, Krotoszyn

 

Samochód użytkowany na podstawie umowy użyczenia zobowiązuje do zastosowania specyficznego sposobu rozliczania kosztów z nim związanych. Przedsiębiorca jest zobligowany do prowadzenia kilometrówki dla celów podatku dochodowego.

W jej ramach należy rozliczać m.in. wydatki na:

  • paliwo,
  • naprawy serwisowe, części zamienne, opony,
  • ubezpieczenia,
  • bilety parkingowe i przejazdy autostradami.

Prowadząc ewidencję przebiegu pojazdu dla celów podatku dochodowego do kosztów uzyskania przychodów ma Pan prawo zaliczyć wydatki poniesione na eksploatację samochodu do limitu wynikającego z przemnożenia liczby przejechanych kilometrów w celach firmowych przez odpowiednią stawkę za 1 km (zależną od pojemności silnika).