Poradnik Przedsiębiorcy

Czy ubezpieczenie OC prywatnego samochodu można zaliczyć w koszty?

Wykorzystuję w prowadzonej działalności prywatny samochód. Niedługo kończy mi się ubezpieczenie, więc pojawiło się pytanie, czy ubezpieczenie OC prywatnego samochodu można zaliczyć do kosztów firmowych?

Marcel, Krzętów

 

Ubezpieczenie OC prywatnego samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności, a niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, ale podlega ograniczeniu.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT wydatki związane z bieżącym użytkowaniem pojazdu wykorzystywanego w prowadzonej działalność gospodarczej, który jednocześnie jest własnością podatnika, stanowią koszt uzyskania przychodu wyłącznie w wysokości 20% ich wartości. Ograniczenie te dotyczy również składek na ubezpieczenie tego rodzaju samochodu, bez względu na to, czy jest to polisa AC czy OC. W związku z czym podatnik może zaksięgować koszt ubezpieczenia OC i AC prywatnego samochodu w 20% jej wartości w 13. kolumnie KPiR - pozostałe wydatki.

Jeżeli stosowana jest metoda kasowa (uproszczona) rozliczania kosztów, wówczas pełną kwotę, która może stanowić koszt podatkowy, należy zaksięgować pod datą zawarcia umowy polisy. W przypadku metody memoriałowej, jeśli zakupiona polisa obejmuje więcej niż jeden rok podatkowy, należy ją zaksięgować dzieląc koszt proporcjonalnie w stosunku do lat podatkowych, których dotyczy (ze względu na to, że polisa stanowi koszt pośredni). 

Księgowanie polisy OC prywatnego samochodu w systemie wfirma.pl

Koszty polisy OC samochodu prywatnego wykorzystywanego w celach działalności, należy zaksięgować przez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT) - w przypadku czynnych podatników VAT lub WYDATEK - w przypadku podatników zwolnionych z VAT. Jako numer dokumentu należy wprowadzić "Polisa nr ...", natomiast jako kontrahenta wpisać dane towarzystwa ubezpieczeniowego. W polu RODZAJ WYDATKU należy wybrać INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU, natomiast RAZEM: całkowita wartość polisy ubezpieczeniowej. W przypadku oznaczenia w systemie metody memoriałowej przy wprowadzaniu wydatku, należy zaznaczyć opcję RMK i wpisać okres, którego dotyczy polisa.

Ubezpieczenie OC prywatnego samochodu - księgowanie w systemie wfirma.pl

W przypadku metody kasowej, wydatek zostanie ujęty w 13. kolumnie KPiR - pozostałe wydatki jednym wpisem zgodnie z datą zawarcia umowy polisy. Natomiast w przypadku metody memoriałowej system automatycznie dokona wpisów w kol. 13 KPiR w odpowiedniej wartości, w każdym miesiącu trwania polisy.