0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy ubezpieczenie OC prywatnego samochodu można zaliczyć w koszty?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wykorzystuję w prowadzonej działalności prywatny samochód. Niedługo kończy mi się ubezpieczenie, więc pojawiło się pytanie, czy ubezpieczenie OC prywatnego samochodu można zaliczyć do kosztów firmowych? Jak takie zdarzenie zaksięgować w systemie wfirma.pl?

Marcel, Krzętów

 

Ubezpieczenie OC prywatnego samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności, a niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, ale podlega ograniczeniu.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT wydatki związane z bieżącym użytkowaniem pojazdu wykorzystywanego w prowadzonej działalność gospodarczej, który jednocześnie jest własnością podatnika, stanowią koszt uzyskania przychodu wyłącznie w wysokości 20% ich wartości. Ograniczenie te dotyczy również składek na ubezpieczenie tego rodzaju samochodu, bez względu na to, czy jest to polisa AC czy OC. W związku z czym podatnik może zaksięgować koszt ubezpieczenia OC i AC prywatnego samochodu w 20% jej wartości w 13. kolumnie KPiR - pozostałe wydatki.

Jeżeli stosowana jest metoda kasowa (uproszczona) rozliczania kosztów, wówczas pełną kwotę, która może stanowić koszt podatkowy, należy zaksięgować pod datą zawarcia umowy polisy. W przypadku metody memoriałowej, jeśli zakupiona polisa obejmuje więcej niż jeden rok podatkowy, należy ją zaksięgować dzieląc koszt proporcjonalnie w stosunku do lat podatkowych, których dotyczy (ze względu na to, że polisa stanowi koszt pośredni). 

Księgowanie polisy OC prywatnego samochodu w systemie wfirma.pl

Koszty polisy OC samochodu prywatnego wykorzystywanego w celach działalności, należy zaksięgować przez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT) - w przypadku czynnych podatników VAT lub WYDATEK - w przypadku podatników zwolnionych z VAT. Jako numer dokumentu należy wprowadzić "Polisa nr ...", natomiast jako kontrahenta wpisać dane towarzystwa ubezpieczeniowego. W polu RODZAJ WYDATKU należy wybrać INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU, natomiast RAZEM: całkowita wartość polisy ubezpieczeniowej. W przypadku oznaczenia w systemie metody memoriałowej przy wprowadzaniu wydatku, należy zaznaczyć opcję RMK i wpisać okres, którego dotyczy polisa.

Ubezpieczenie OC prywatnego samochodu - księgowanie w systemie wfirma.pl

W przypadku metody kasowej, wydatek zostanie ujęty w 13. kolumnie KPiR - pozostałe wydatki jednym wpisem zgodnie z datą zawarcia umowy polisy. Natomiast w przypadku metody memoriałowej system automatycznie dokona wpisów w kol. 13 KPiR w odpowiedniej wartości, w każdym miesiącu trwania polisy. System samodzielnie automatycznie obliczy limit wartości w której zapis powinien być dokonany - 20%.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów