Poradnik Przedsiębiorcy

Venture capital i private equity

Artykuł zewnętrzny

Autor: Michał Błauciak, Ideashirt.pl

Venture capital jest to określenie na średnio- i długoterminowy kapitał inwestycyjny, charakteryzujący się dużym stopniem ryzyka, ale mogący w przyszłości przynieść wysokie zyski. Jest to forma finansowania innowacyjnych (a przez to obarczonych ryzykiem) projektów inwestycyjnych. W gospodarce powstaje wiele projektów, które mogą być zamienione w bardzo opłacalne przedsięwzięcia, ale do ich realizacji potrzebne są środki finansowe. Ponieważ ludzie tworzący takie projekty nie posiadają wystarczającej ilości kapitału, muszą sięgnąć po kapitał zewnętrzny. Banki nie są skore do pożyczania w takich sytuacjach pieniędzy, gdyż realizacja projektów obarczona jest wysokim ryzykiem. Rozwiązaniem stają się specjalne instytucje, które finansują projekty, a w zamian za to w razie dużego sukcesu partycypują w dużej części w zyskach z tego przedsięwzięcia, bądź np. stają się współwłaścicielami firmy (mają 40% bądź więcej kapitału własnego lub posiadają akcje uprzywilejowane firmy).

Venture Capital - początki

Początki Venture Capital rozumianego w dzisiejszej formie sięgają końca XIX wieku. Początkowo – przed II wojną światową – działania o charakterze venture capital (początkowo określane jako „kapitał rozwoju”) były podejmowane przez  bogatych przedsiębiorców i zamożne rodziny. Przykładowo w 1938 r. Laurance  Rockefeller (syn John`a Rockefeller`a – sławnego przedsiębiorcy i filantropa) pomógł finansować tworzenie zarówno Eastern Air Lines i Douglas. Dopiero po II wojnie światowej doszło do instytucjalnego rozwoju venture capital. Kluczowym podmiotem dla tego wydarzenia była firma American Research and Development Corporation. (ARDC). Właśnie tej instytucji przypisuje się pierwsze poważne sukcesy venture capital, gdy w 1957 po inwestycji 70.000 dolarów w Digital Equipment Corporation (DEC) zostało wycenione na 355 milionów w 1968 r. Obecnie, ze względu na znaczenie kreatywności i innowacji we współczesnej gospodarce, rynek funduszy venture capital rozwija się bardzo prężnie na całym świecie. Według Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK) w latach 2000-2004 fundusze private equity i venture capital zainwestowały w Polsce ponad 700 mln euro w 300 firm (co stanowi 0,1 proc. polskiego PKB).