0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o przeksięgowanie wpłaty - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Składanie deklaracji rozliczeniowych oraz opłacanie podatków to jeden z najważniejszych obowiązków każdego przedsiębiorcy. W zależności od tego, jaki podatek jest opłacany, zapłaty powinny być kierowane na odpowiednie konta właściwego urzędu skarbowego. Co zrobić w przypadku, gdy pieniądze trafią na niewłaściwy rachunek? Kiedy i jak złożyć wniosek o przeksięgowanie wpłaty?

Przelanie pieniędzy na niewłaściwe subkonto

Większych problemów nie powinna stwarzać sytuacja, gdy podatnik dokona przelewu na nieodpowiednie subkonto, które jednak należy do właściwego urzędu skarbowego, np. gdy przelew za podatek VAT trafi na subkonto podatku dochodowego. W takim przypadku pracownik urzędu skarbowego zwraca się bezpośrednio do podatnika o wyjaśnienie, jakiego podatku wpłata dotyczy. Po rozwianiu wszelkich wątpliwości pieniądze automatycznie kierowane są na właściwe subkonto urzędu skarbowego.

Przelew na konto innego urzędu skarbowego - wniosek o przeksięgowanie wpłaty

Dokonanie przelewu na konto niewłaściwego urzędu skarbowego może nieść za sobą negatywne konsekwencje. W przypadku gdy wpłaty nie odnotuje właściwy urząd skarbowy, nie dochodzi do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. W związku z tym od dnia, w którym upłynął termin płatności podatku, naliczane są odsetki za zwłokę. W celu sprostowania podatnik powinien złożyć wniosek o przeksięgowanie wpłaty na konto właściwego urzędu. Najlepiej skontaktować się również ze swoim urzędem w celu poinformowania o zaistniałej sytuacji. Niewłaściwy urząd dokonuje przeksięgowania wpłaty podatnika na konto właściwego urzędu, podając datę rzeczywistego przelewu podatnika. Także jeżeli błędna wpłata na podatek dokonana była w terminie, odsetki nie będą naliczane.

Wniosek o przeksięgowanie wpłaty powinien zostać złożony natychmiast po wykryciu błędnie dokonanej płatności.

Wniosek o przeksięgowanie wpłaty - miejsce złożenia wniosku 

Wniosek o przeksięgowanie wpłaty należy złożyć do urzędu skarbowego, do którego przez pomyłkę trafiły pieniądze. O zaistniałej sytuacji należy także niezwłocznie zawiadomić właściwy urząd skarbowy.

Termin rozpatrzenia wniosku o przeksięgowanie wpłaty

Z zasady na rozpatrzenie wniosku urzędnicy mają miesiąc, jednak zazwyczaj tego typu sprawy rozwiązywane są niezwłocznie po wpłynięciu wniosku o przeksięgowanie. Organ podatkowy informuje podatnika o przekazaniu kwoty na konto właściwego urzędu skarbowego.

Co powinien zawierać wniosek o przeksięgowanie wpłaty?

Pismo z prośbą o przeksięgowanie błędnej wpłaty powinno zawierać przynajmniej takie dane jak:

  • dane podatnika,

  • opis zaistniałej sytuacji,

  • datę dokonania błędnej wpłaty,

  • kwotę przelewu (najlepiej załączyć potwierdzenie przelewu),

  • rodzaj podatku oraz dane urzędu skarbowego, na poczet którego pieniądze mają zostać przeksięgowane.

Do pobrania:

Wniosek o przeksięgowanie wpłaty.pdf
Wniosek o przeksięgowanie wpłaty.docx

Do końca 2019 roku podatnicy będą płacić podatki zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi, czyli na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przeznaczonego dla danego podatku: CIT, PIT i VAT. Natomiast każda płatność za podatki opłacana po 31 grudnia 2019 roku podlegać już będzie wpłacie na mikrorachunek, czyli indywidualny rachunek podatkowy, tworzony indywidualnie dla każdego podatnika i płatnika, posiadającego PESEL lub NIP, nie zależnie od tego czy prowadzi działalność gospodarczą.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów