0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Współczynnik urlopowy - 2009

Wielkość tekstu:

Jeśli w trakcie roku zostaje rozwiązana lub kończy się umowa o pracę z pracownikiem, należy sprawdzić czy nie posiada on niewykorzystanego urlopu. Jeśli tak jest, pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W celu prawidłowego wyliczenia kwoty ekwiwalentu niezbędny jest do tego współczynnik urlopowy.

Współczynnik urlopowy

Współczynnik urlopowy uzależniony jest od liczby dni wolnych oraz świąt wolnych ustawowo wypadających w danym roku kalendarzowym. W związku z tym najczęściej co roku należy go wyliczać na nowo. Co ważne, obliczony współczynnik urlopowy na dany rok obowiązuje jedynie dla pracowników zatrudnionych na cały etat. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu stosują ten sam współczynnik, jednak pomniejszony proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Współczynnik urlopowy w 2009 roku wynosi:

[365 dni - (52 niedziele + 8 dni świątecznych + 52 dni wolne)] : 12 = 21,08.

Współczynnik urlopowy w 2009 roku

Poniższa tabela przedstawia współczynnik urlopowy w zależności od wielkości etatu w 2009 roku:

 

Wymiar czasu pracy

Wysokość współczynnika ekwiwalentu

pracownicy pełnoetatowi

21,08

pracownicy na ¾ etatu

15,81

pracownicy na ½ etatu

10,54

pracownicy na ⅓ etatu

7,03

pracownicy na ¼ etatu

5,27

 

 
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów