0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wysyłka deklaracji VAT-UE bez podpisu elektronicznego?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawodawcy szykują dla przedsiębiorców kolejne ułatwienia. Więcej deklaracji wysyłanych za pośrednictwem internetu ma zostać zwolnionych z konieczności autoryzowania ich podpisem kwalifikowanym. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się więcej na temat VAT-UE bez podpisu elektronicznego.

Deklaracje niewymagające podpisu elektronicznego

Obecnie część zeznań i deklaracji nie wymaga podpisu kwalifikowanego. Co jakiś czas lista ta jest rozszerzana. Obecnie udogodnienia obejmują m.in. deklaracje dotyczące podatku:

 1. od osób fizycznych, m.in.  PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-39;

 2. VAT: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D (tylko w przypadku podatników będących osobami fizycznymi);

 3. od czynności cywilnoprawnych: PCC-3 (w przypadku osób fizycznych);

 4. akcyzowego, m.in. AKC-4/AKC-4zo, AKC-EN, AKC-WW.

Ponadto z podpisu kwalifikowanego zwolnione są deklaracje PIT-16A i PIT-19A oraz wniosek PIT-16.

VAT-UE bez podpisu elektronicznego oraz inne deklaracje

W projekcie zmian przygotowanym przez Departament Polityki Podatkowej wskazano kolejne rodzaje deklaracji, które nie wymagałyby użycia podpisu kwalifikowanego przy wysyłce elektronicznej. Ułatwienia mają dotyczyć:

 • informacji podsumowujących/korekt informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27), składanych za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po 30 czerwca 2015 r.;

 • informacji podsumowujących o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE) i korekt informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UEK), składanych za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po 30 czerwca 2013 r. (wstecznie);

 • informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z), w których są wykazane zdarzenia mające miejsce od 1 stycznia 2015 r.;

 • zeznań o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-CFC) o wysokości dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2015 r.

Dane do autoryzacji e-deklaracji bez podpisu

Przy wysyłce za pośrednictwem internetu, bez podpisu elektronicznego, do weryfikacji potrzebne są następujące dane podatnika:

 • numer NIP,

 • imię (pierwsze),

 • nazwisko,

 • numer PESEL (jeżeli  podatnik posiada ten numer),

 • data urodzenia,

 • kwota przychodu wskazana w zeznaniu rocznym za poprzedni rok podatkowy (np. przy wysyłce w 2015 roku należy wziąć pod uwagę przychód z zeznania za rok 2013).

Więcej deklaracji bez e-podpisu - cel zmiany

W uzasadnieniu projektu zmiany rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, wskazano uzasadnienie do wprowadzanych udogodnień. W 2014 roku do administracji podatkowej wpłynęło 6,3 mln deklaracji wysłanych w formie elektronicznej bez podpisu kwalifikowanego. Jest to aż o 50% więcej w porównaniu z rokiem 2013. Stąd też ustawodawcy dążą do coraz szerszego udostępniania możliwości wysyłki deklaracji bez posiadania podpisu kwalifikowanego.

Zmiany mają wpłynąć na zmniejszenie uciążliwości związanych ze składaniem deklaracji podatkowych osobiście lub za pośrednictwem poczty. Ustawodawcy zdają sobie bowiem sprawę, że stosunkowo niewiele osób fizycznych posiada własny podpis elektroniczny, stąd zmiany mają zachęcić do korzystania z wysyłki drogą elektroniczną.

Pierwotnie planowano wdrożyć zmiany już od 1 września 2015 r., jednak jeszcze na początku września dokonywano ostatnich modyfikacji. Ułatwienia mają wejść w życie najprawdopodobniej z końcem września lub z początkiem października 2015 r.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów