0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wyższe kary za wykroczenia skarbowe – znamy termin zmian!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym niesie również zmiany na gruncie przepisów Kodeksu karnego skarbowego. Wprowadzone zmiany przewidują wyższe kary za wykroczenia skarbowe. W artykule przedstawiamy termin zmiany przepisów w zakresie zwiększenia górnej granicy kary grzywny orzekanej przez organ mandatowy.

Czym jest wykroczenie skarbowe?

Na podstawie art. 53 § 3 ustawy Kodeks karny skarbowy – „Wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi”.

Przedsiębiorcy zapłacą wyższe kary za wykroczenia skarbowe

Według obowiązujących przepisów przedsiębiorca, który dopuści się popełnienia wykroczenia skarbowego, może zostać objęty karą grzywny w wysokości do 5600 zł – maksymalna kwota przyznanego mandatu karnego jest dwukrotnością wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2021 roku.

1 maja wejdą w życie przepisy, które będą uprawniać organ kontroli skarbowej do nałożenia na przedsiębiorcę mandatu karnego w wysokości nieprzekraczającej pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 roku – zatem mandat może wynosić nawet 14 000 zł! Zmiana przepisów dotyczyć będzie także rozszerzenia katalogu w zakresie czynów zabronionych kwalifikowanych jako wykroczenia skarbowe.

Wyższe kary za wykroczenia skarbowe – stanowisko rządu

Ustawodawca przekonuje, że wyższe kary za wykroczenia skarbowe zmniejszą liczbę postępowań sądowych w tym zakresie – szczególnie w sytuacji, w której dotychczasowy brak możliwości nałożenia właściwej kary za popełnienie wykroczenia skarbowego przez organ mandatowy skutkował wystąpieniem do sądu z aktem oskarżenia lub wnioskiem o przyznanie zgody na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności względem popełnionego czynu.

Zwiększenie zakresu w katalogu czynów kwalifikowanych jako wykroczenia skarbowe może zatem skłonić organy kontroli skarbowej do bezpośredniego nakładania kar grzywny zamiast skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Urzędnicy w związku ze zwiększeniem górnej granicy kary grzywny orzekanej w postępowaniu mandatowym mogą obciążać konsekwencjami przedsiębiorców, którzy dopuszczą się drobnych uchybień, np. związanych z nieprawidłowym prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów