0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe od 2021 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W roku 2021 podatnicy w związku z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia mogą spodziewać się również wyższych kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Najwyższa, jakiej możemy się spodziewać za przestępstwo podatkowe, wyniesie prawie 27 milionów złotych, natomiast najniższa możliwa do otrzymania za wykroczenie to 280 złotych. Sprawdź, czym są spowodowane planowane podwyżki oraz na podstawie jakich czynników są kwalifikowane wykroczenie i przestępstwo skarbowe.

Projekt wzrostu kar podatkowych jest następstwem tego, że minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynosić 2800 złotych brutto. To oznacza, że wzrośnie o 200 złotych w porównaniu do aktualnie obowiązującego oraz stanowić będzie 53,2% przewidywanego, średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 roku.

Wzrost minimalnej pensji ma duży wpływ na wzrost kar skarbowych, jakie zamierzają nakładać organy podatkowe, oraz jest zgodny z przepisami Kodeksu karnego skarbowego.

Przestępstwo a wykroczenie skarbowe – rozróżnienie pojęć

Wykroczenie oraz przestępstwo są karalne, jednak ich właściwa kwalifikacja i wysokość nałożonej kary zależy od wartości wykonanego niezgodnie z prawem czynu.

Kodeks karny skarbowy jasno definiuje, że za przestępstwo skarbowe uznaje się czyn przez niego zabroniony, pod rygorem kary grzywny liczonej w stawkach dziennych lub ograniczenia, a nawet pozbawienia wolności.

Wykroczenie skarbowe natomiast jest uznane przez kodeks jako czyn zabroniony, pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo w przypadku, gdy wartość przedmiotu czynu lub kwota narażona na utratę należności publicznoprawnej nie wynosi więcej niż pięciokrotność wartości minimalnego wynagrodzenia (jego wysokość jej liczona w czasie popełnienia czynu zabronionego).

Wartość graniczna pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem w 2021 roku wyniesie 14 000 złotych.

Kary za wykroczenia skarbowe

Co do zasady wykroczenia skarbowe podlegają karze grzywny, która jest określana kwotowo. Jej wysokość waha się w granicach od 1/10 do 1/20 wielkości aktualnego minimalnego wynagrodzenia, chyba że Kodeks karny skarbowy stanowi inaczej.

Mandat karny w postaci kary grzywny nałożony na podatnika musi mieścić się w granicach podwójnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Natomiast kara grzywny w postaci wyroku nakazowego może wynosić maksymalnie dziesięciokrotność minimalnej należności za pracę.

Czynnikiem mającym wpływ na wysokość kary grzywny jest również dochód i możliwości zarobkowe podatnika oraz jego stosunki majątkowe i rodzinne.

Według planowanych ustaleń kary grzywny w 2021 roku mogą wynosić od 280 złotych do nawet 56 000 złotych. Przewidywana maksymalna granica mandatu karnego to 5400 złotych. Natomiast kara grzywny nałożona wyrokiem nakazowym nie będzie mogła być wyższa niż 28 000 złotych.

Kary za przestępstwa skarbowe

Przewidziane kary za przestępstwa skarbowe są dużo większe niż w przypadku wykroczenia: są to m.in kara grzywny w stawkach dziennych oraz kara ograniczenia lub całkowitego pozbawienia wolności.

Kodeks karny skarbowy określa jasno, że w przypadku wymierzania kary grzywny to sąd wymierza wielkość jednej stawki dziennej oraz ich liczbę. Najniższa liczba stawek to 10, a najwyższa 720, jeżeli kodeks nie ustanawia w tej kwestii inaczej. Kara grzywny w postaci wyroku nakazowego może wynosić maksymalnie 200 stawek dziennych. Jedynym odstępstwem może być kodeks, jeżeli przewiduje łagodniejszy wymiar kary.

W przypadku popełnienia przestępstwa podatkowego przy ustalaniu stawek dziennych sąd uwzględnia również indywidualnie sytuację majątkową i rodzinną podatnika oraz rozpatruje jego możliwości zarobkowe. Istnieją jednak pewne normy, które muszą być spełnione, tj. minimalna wysokość stawki wynosząca 1/30 minimalnego wynagrodzenia, a także maksymalna, której wartość to jego czterystakrotność.

Jeżeli potwierdzona zostanie minimalna kwota brutto wynagrodzenia w 2021 roku na wartość 2800 złotych, to stawka dzienna będzie kształtowała się na poziomie od 93,33 zł do 37 333,33 złotych. Minimalna kwota grzywny będzie stanowiła 933,33 złotych, a maksymalna 26,88 mln złotych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów