0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Najczęstsze błędy w zeznaniu rocznym - czy wiesz jak ich uniknąć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Termin składania zeznań rocznych mija 30 kwietnia. Przed złożeniem zeznania podatkowego należy zwrócić uwagę, czy nie zostały popełnione błędy, by uniknąć konieczności stawiania się w urzędzie skarbowym w celu wyjaśnień i składania korekty deklaracji. Błędy w zeznaniu rocznym powodują też późniejszy zwrot podatku, jeżeli w deklaracji została wykazana nadpłata. Poniżej przedstawiamy najczęściej pojawiające się pomyłki w zeznaniach podatkowych.

Nieaktualny formularz

Praktycznie co roku deklaracje PIT ulegają niewielkim zmianom, przez co złożenie zeznania na formularzu z lat ubiegłych jest błędem. Również przy składaniu korekty zeznania rocznego należy zwrócić uwagę, by deklaracja była tą obowiązującą za dany rok. Aktualne formularze zawsze są dostępne w urzędach skarbowych, można je też pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów.

Błędny identyfikator

Pierwsza rubryka do uzupełniania w zeznaniu rocznym to miejsce na podanie identyfikatora, czyli numeru PESEL lub NIP - często już na tym etapie pojawiają się błędy.

Numer NIP wpisują w zeznaniu podatkowym osoby, które w roku podatkowym:

  • prowadziły działalność gospodarczą,
  • były zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
  • były płatnikami składek ZUS oraz podatku PIT-4 (przy zatrudnieniu pracownika).

Pozostali podatnicy, wypełniając rubrykę przeznaczoną na identyfikator, podają numer PESEL.

Rubryka znajduje się na samej górze formularza, przez co często umyka uwadze wypełniającego i pozostaje pusta.

Zaznaczanie kwadracików

Kwadraciki, choć małe, mają ogromne znaczenie, gdyż to one informują urzędników o tym, w jaki sposób podatnik rozlicza się z osiągniętych dochodów. Należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat dotyczący sposobu opodatkowania (na przykład: indywidualnie, z małżonkiem, jako osoba samotnie wychowująca dziecko). Szczególną uwagę należy również zwrócić na pola, które informują o złożeniu zeznania lub jego korekcie. Konieczne jest zaznaczenie tego kwadratu w celu poinformowania urzędu o tym, czy jest to pierwsze zeznanie za dany rok podatkowy, czy korekta zeznania już złożonego.

Rozliczenie z małżonkiem

Błędy często pojawiają się w zeznaniach małżeństw. Część par nie zdaje sobie sprawy z tego, że nie zawsze mają prawo do wspólnego rozliczenia rocznego.

Małżeństwo może rozliczyć się wspólnie z osiągniętych dochodów, jeżeli żadne z małżonków w roku podatkowym:

  • nie prowadziło działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową lub podatkiem liniowym,
  • nie zawiesiło działalności gospodarczej opodatkowanej jak wyżej,
  • nie podlega podatkowi tonażowemu.

Warunkiem koniecznym jest również to, by małżeństwo trwało pełny rok podatkowy, czyli jeżeli ślub został zawarty w lutym 2020 roku, wspólne rozliczenie będzie możliwe dopiero przy składaniu zeznania za rok 2021.

We wspólnym rozliczeniu przy wprowadzaniu składek ZUS lub ulg podatkowych trzeba zachować konsekwencję wpisywania kwot we właściwe kolumny “podatnik” i “małżonek”, zgodnie z wypełnieniem części B.1. i B.2. Dla urzędu skarbowego nie ma znaczenia, które z małżonków będzie oznaczone jako “podatnik”, jednak należy uważnie wprowadzać kwoty, by przez przypadek nie odliczyć mężowi składek na ubezpieczenie społeczne żony.

Odliczenia składek ZUS

Przy odliczaniu składek płaconych do ZUS należy zwrócić uwagę, że dzielą się one na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Niewłaściwe jest wprowadzenie do zeznania rocznego sumy składek z dwóch tytułów ubezpieczeń. Często zdarza się też, że podatnicy w części F przeznaczonej na odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne wpisują składki na ubezpieczenie zdrowotne, a w części J, w której powinny być wykazane składki zdrowotne, podają społeczne. Różnica polega na tym, że składki ubezpieczenia społecznego odliczane są od dochodu, natomiast zdrowotnego od podatku. Należy także pamiętać, że w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne istnieje możliwość odliczenia tylko części faktycznie opłaconych kwot, to jest 7,75% podstawy.

Brak podpisu

Co najważniejsze (a często pomijane), jeśli zeznanie roczne składane jest osobiści lub za pośrednictwem poczty, sporządzone zeznanie trzeba podpisać. Przy rozliczeniu z małżonkiem trzeba zwrócić uwagę, by podpisać się we właściwej rubryce (zgodnie z wypełnieniem części B.1. i B.2.). Jeżeli małżonek posiada upoważnienie drugiego małżonka do podpisania zeznania rocznego, wystarczy jeden podpis na deklaracji.

Zeznanie podatkowe bez podpisu jest nieważne, gdyż to nim właśnie podatnik poświadcza, że dane w nim wprowadzone są zgodne ze stanem faktycznym.

Błędy w zeznaniu rocznym - konsekwencje

Każdy podatnik ma prawo do skorygowania złożonego PIT-a, zarówno przez upływem terminu, jak i po nim. Nieliczne błędy mogą spowodować rozpoczęcie postępowania. Postępowanie karnoskarbowe zostaje wszczęte, gdy mimo skutecznego wezwania podatnik nie skoryguje:

  • zaniżonych dochodów,
  • zawyżonych ulg,
  • nieuprawnionego rozliczenia z dzieckiem lub małżonkiem.

Większość błędów w zeznaniach podatkowych nie niesie ze sobą negatywnych konsekwencji, zwykle jest to kwestia stawienia się w urzędzie skarbowym w celu wyjaśnienia błędu lub jego poprawy czy uzupełnienia jakiegoś braku. W przypadku mniejszych przewinień może zostać nałożony mandat.  

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów