0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wzrost kary porządkowej i zastawu skarbowego – ile wyniesie od 2022 roku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy, którzy ignorują wezwanie organu podatkowego i nie stawiają się na nie, muszą liczyć się z tym, że od stycznia 2022 roku będą karani za pomocą kary porządkowej w wyższej wartości niż dotychczasowa. Zmianie ulegnie również wartość zastawu skarbowego. Sprawdźmy, ile obie opłaty wyniosą w 2022 roku!

Jaki powód wzrostu kar?

Opłaty wzrosną ze względu na to, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 roku w stosunku do I półrocza 2020 roku wyniósł 103,6 (wzrost cen o 3,6%). Tak wynika z komunikatu Prezesa GUS z 15 lipca 2021 roku.

Jaką wysokość wyniesie kara porządkowa w 2022 roku

Zgodnie z opublikowanym Obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 sierpnia 2021 roku w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2022 kara porządkowa w maksymalnym wymiarze wyniesie 3000 zł. Czyli o 100 zł więcej niż w 2021 roku.

A jaką wysokość wyniesie zastaw skarbowy w 2022 roku?

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2022 wartość poszczególnych rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw majątkowych, na których może być ustanowiony zastaw skarbowy, wynosić będzie w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 13 900 zł. Czyli o 400 zł więcej niż w 2021 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów