0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Controlling - na czym polega i jak go stosować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzenie firmy wiąże się ze stawianiem celów do zrealizowania w dłuższej perspektywie czasowej - to rzecz oczywista. Aby planowanie było skuteczne i rzetelne, konieczna jest pełna wiedza na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa - od jednostki aż po całe działy. Sprawny system zarządzania wspiera proces podejmowania decyzji - jeśli on nie istnieje, kluczowe wybory określone są na podstawie intuicji, co może prowadzić do wielkiej katastrofy. Zarządzanie nie może się zaś obejść bez controllingu. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się na czym polega controlling.

Controlling - planowanie

Controlling w kontekście planistycznym (czyli przy wyznaczaniu długoterminowych celów) oznacza kontrolę aktualnego stanu firmy - m.in. wydajności produkcyjnej, aktywów, bilansu przychodów i rozchodów, liczby pracowników. Takie dane umożliwiają stworzenie długofalowego planu działania i określenie możliwych do osiągnięcia celów wraz ze sposobami.

Controlling - sterowanie

Dlaczego przedsiębiorstwa decydują się na controlling? Zwykle dzieje się tak z powodu chaosu w zarządzaniu - nie widać wyraźnie, kto jest odpowiedzialny za dane koszty, nie można jasno określić, czy dany produkt lub usługa są opłacalne i tak dalej. Controlling w tym aspekcie to gromadzenie i przetwarzanie kluczowych informacji mających wpływ na kondycję ekonomiczną działalności. Chodzi tu o sterowanie zarządzeniem tak, by maksymalnie powiększyć zyski z operacji. Szczegółowe dane o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa - od poziomu jednostkowego do wydziałowego - pozwalają na usprawnienie zarządzania, które prowadzi oczywiście do racjonalizacji wydatków.

Controlling - nadzorowanie

Nadzór nad całością aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa jest niezwykle ważny. To po prostu zbiór informacji niezbędnych do podejmowania istotnych decyzji o dalszych posunięciach. Controlling w tym wymiarze to wyszukiwanie i eliminowanie słabych punktów, generujących koszty i ograniczających rozwój. Najkorzystniej jest, gdy wszelkie nieprawidłowości i niedociągnięcia są wykrywane wcześniej, zanim zdążą stworzyć problemy.

Controlling - kontrola

Czas na ostatni aspekt - kontrolę. Tutaj chodzi o zestawienie przygotowanych wcześniej planów z wynikami ich realizacji. Celem jest znalezienie ewentualnych uchybień i określenie powodów ich wystąpienia. Całość trzeba podsumować za pomocą wniosków na przyszłość, które pozwolą uniknąć podobnych sytuacji.

Widać jak na dłoni, że controlling to cenne rozwiązanie dla nowoczesnej firmy. Dzięki niemu planowanie biznesowe i kontrola efektów są łatwiejsze. Już dziś postaw na controlling, by zracjonalizować funkcjonowanie twojego przedsiębiorstwa!

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów