Poradnik Przedsiębiorcy

Zakup nowych części do komputera a ulepszenie środka trwałego

Wśród środków trwałych w mojej firmie posiadam komputer stacjonarny. Obecnie chciałbym wymienić w nim pewne elementy. Części, które wymontuję, chciałbym następnie sprzedać. W jaki sposób powinienem zewidencjonować taką operację?

Piotr, Ostrowiec

 

W sytuacji, kiedy wartość zakupionych do komputera części nie przekracza 3.500 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT, brutto w przypadku zwolnionych), to można taki wydatek zaksięgować bezpośrednio do kolumny 13 KPiR, jako pozostałe wydatki.

Natomiast, jeżeli wartość elementów jest wyższa niż 3.500 zł, to co do zasady konieczne będzie ujęcie ich jako ulepszenie środka trwałego. Kwota wydana na ich zakup zwiększy wartość komputera i wpłynie na wysokość odpisów amortyzacyjnych.

Sprzedaż zdemontowanych części należy zewidencjonować przy pomocy faktury/rachunku (w zależności od tego czy jest Pan czynnym podatnikiem VAT, czy też nie). Przychód z tytułu sprzedaży należy uwzględnić w kolumnie 8 KPiR - pozostałe przychody. Czynni podatnicy podatku VAT muszą pamiętać także o opodatkowaniu sprzedaży odpowiednią stawką podatku oraz uwzględnieniu jej w rejestrze sprzedaży VAT.