Poradnik Przedsiębiorcy

Zwrot środka trwałego a korekta odpisów amortyzacyjnych

W 2013 roku zakupiłem ploter drukujący, który wprowadziłem do ewidencji środków trwałych. Jako że miałem z nim duże problemy techniczne (sprzedawca nie był w stanie ich usunąć) doszliśmy do porozumienia, że odda mi całą kwotę, a ja zwrócę urządzenie. Czy w takim przypadku mam wystawić sprzedawcy fakturę sprzedaży, a może sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą? Co w takim przypadku z dotychczasowymi odpisami amortyzacyjnymi i odliczonym podatkiem VAT?

Paweł, Kędzierzyn Koźle

 

Jeśli doszedł Pan do porozumienia ze sprzedawcą plotera i w rezultacie sprzęt zostanie zwrócony sprzedawcy, to powinien on wystawić fakturę korygującą. W efekcie faktura korygująca pozwoli na skorygowanie odliczonego podatku VAT od zakupu plotera. Zwrot wadliwego plotera powoduje wykreślenie go z prowadzonej ewidencji środków trwałych, bez konieczności korygowania kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej o dokonane do momentu zwrotu odpisy amortyzacyjne. Przy zwrocie całości kwoty wartość kosztu ostatecznie wyjdzie zerowa.

Odmienne podejście do sprawy ma Krajowa Informacja Podatkowa. KIP przyjął swoje stanowisko na podstawie najczęściej wydawanych interpretacji - mianowicie że w sytuacji zwrotu środka trwałego sprzedawcy, odpisy amortyzacyjne tegoż środka należy wyłączyć z amortyzacji i cofnąć się do okresu w którym rozpoczęto jego amortyzację.

Stanowiska w tej kwestii nie są jednak jednoznaczne. W takim przypadku powinien Pan samodzielnie podjąć decyzję jak się ustosunkować do zaistniałej sytuacji. Może Pan również zwrócić się o wydanie interpretacji indywidualnej, która będzie dla Pana wiążąca.