Poradnik Przedsiębiorcy

Jak zaksięgować zakup sprzętu komputerowego z Niemiec?

Planuję zakupić sprzęt komputerowy z Niemiec na prowadzoną działalność gospodarczą. Komputer ma być przeznaczony do użytku firmowego, a nie na odsprzedaż. Czy jako czynny podatnik VAT w tym celu muszę się rejestrować dodatkowo jako VAT-UE? W jaki sposób zaksięgować taki wydatek? Jakie złożyć deklaracje?

Joanna, Szczecin

 

Jeżeli sprzęt komputerowy został zakupiony od firmy z Niemiec czy z innego kraju UE niż Polska, to przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT jest zobowiązany do zarejestrowania się na druku VAT-R (część C.3) dla celów VAT-UE, czyli dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Zakup sprzętu komputerowego z Niemiec należałoby wówczas wykazać jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru w skrócie tzw. WNT. Oznacza to, że sprzedawca wystawia fakturę sprzedaży ze stawką 0%, a nabywca musi opodatkować zakupiony sprzęt polską stawką VAT, wykazując zakup po stronie rejestru sprzedaży VAT i po stronie rejestru zakupów VAT (gdy przysługuje mu prawo do odliczenia VAT). Wówczas transakcja w konsekwencji będzie neutralna na gruncie podatku od towarów i usług.

Jeżeli zakupiony komputer ma wartość w przeliczeniu na PLN (kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury) wyższą niż 3500 PLN, to należy potraktować go jako zakup środka trwałego (wprowadzić do Ewidencji środków trwałych i poddać amortyzacji).

Transakcję należy wykazać poza standardowo składaną deklaracją VAT-7 (VAT-7K) na informacji podsumowującej VAT-UE. Deklarację tę należy złożyć do 15. (lub do 25. jeżeli składana jest w wersji elektronicznej) dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym w którym nastąpił zakup.

Przy rozliczaniu zagranicznych transakcji niezwykle istotne są terminy obowiązku podatkowego. Zapoznaj się z artykułem Terminy rozliczania transakcji WNT!