0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zasiłek dla zleceniobiorcy - kiedy przysługuje?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wielu osobom zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie kojarzy się z niedogodnościami - nie ma minimalnego poziomu wynagrodzenia czy urlopu wypoczynkowego. Jednak umowa cywilnoprawna ma też dobre strony - odprowadzając od niej odpowiednie składki, można uzyskać świadczenia z ZUS-u w razie niezdolności do pracy. Jak ustala się zasiłek dla zleceniobiorcy? Odpowiemy poniżej.

Oskładkowanie umowy zlecenie

W 2016 roku uregulowano kwestię związaną z odprowadzaniem składek z umowy zlecenie. Składki na ubezpieczenie społeczne należy odprowadzać od kwoty wynagrodzenia, która nie przekracza obowiązującego w danym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę. Gdy zleceniobiorca ma kilka umów, składki będzie musiał odprowadzać od tylu z nich, aż zostanie przekroczona kwota pensji minimalnej.

Składek na ubezpieczenia społecznie nie trzeba również naliczać od umowy zlecenie, jeśli:

  • zleceniobiorca pracuje na etacie i osiąga co najmniej minimalne wynagrodzenie,

  • prowadzi działalność gospodarczą i opłaca składki na ubezpieczenie społeczne od standardowej podstawy.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Zasiłek dla zleceniobiorcy wypłacany jest po spełnieniu jednego podstawowego warunku - osoba podejmująca umowę zlecenie musi być zgłoszona do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Chęć opłacania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorca powinien zgłosić już przy podpisywaniu umowy. Jeśli zleceniobiorca nie powiadomi o chęci opłacania składki chorobowej, wówczas zleceniodawca nie ma obowiązku zgłaszania go do tego ubezpieczenia.

Ważne!

Do ubezpieczenia chorobowego nie mogą zgłosić się zleceniobiorcy, którzy podlegają już temu ubezpieczeniu z innego tytułu (np. dobrowolnie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej czy obowiązkowo ze stosunku pracy).

Okres wyczekiwania na zasiłek

Samo podleganie ubezpieczeniu chorobowemu nie oznacza, że wypłacony zostanie zasiłek dla zleceniobiorcy. Należy pamiętać, że w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku uzyskuje się dopiero po 90 dniach ciągłego podlegania pod to ubezpieczenie. Do tego okresu wliczają się także poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, pod warunkiem, że przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym lub bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Ważne!

Okresu wyczekiwania na zasiłek dla zleceniobiorcy nie stosuje się w przypadku zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek macierzyński dla osoby objętej dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym przysługuje od razu.

Zasiłek dla zleceniobiorcy - ile wyniesie?

Podstawę wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy ustala się, przyjmując przeciętny miesięczny przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe za pełne kalendarzowe miesiące tego ubezpieczenia. Od tego odlicza się dodatkowo 13,71% podstawy wymiaru składki chorobowej. Tak otrzymaną podstawę naliczania świadczenia trzeba podzielić na 30, a następnie przemnożyć przez procent przysługujący za daną nieobecność.

Ważne!

Od ustalonej kwoty zasiłku należy odprowadzić jeszcze zaliczkę na podatek dochodowy.

W celu wypłaty zasiłku dla zleceniobiorcy zleceniodawca powinien przekazać do ZUS-u:

  • oryginał zwolnienia lekarskiego,

  • zaświadczenie ZUS Z-3a.

Zasiłek powinien pojawić się na koncie ubezpieczonego w ciągu 30 dni.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów