0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jakie prawa w ZUS ma płatnik składek?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy przedsiębiorca, dokonując rejestracji swojej działalności za pomocą wniosku CEIDG-1, staje się jednocześnie płatnikiem składek. Oznacza to, że ma on szereg obowiązków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia oraz składaniem deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA. Okazuje się, że oprócz konieczności dopełnienia określonych obowiązków płatnik składek może również skorzystać w wielu praw. Jakich?

Dostęp do niezbędnych dla płatnika informacji

Przede wszystkim każda osoba prowadząca działalność ma prawo do uzyskania wglądu do swojego konta płatnika składek. Co więcej, właściciel firmy może wystąpić o uzyskanie informacji o:

 • należnych składkach i wpłatach,

 • osobach zgłoszonych do ubezpieczeń,

 • ubezpieczeniach i świadczeniach,

 • danych zapisanych na indywidualnym koncie w ZUS.

Bezpłatne zaświadczenia dla płatnika składek

Przedsiębiorcy - jako płatnicy składek - mogą również wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie bezpłatnego zaświadczenia o (m.in.):

 • podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

 • podleganiu ubezpieczeniom społecznym,

 • niezaleganiu w opłacaniu składek,

 • zgłoszonych swoich członkach rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

Indywidualna interpretacja przepisów dla płatnika składek

Każdy płatnik składek ma prawo zwrócić się do ZUS o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej:

 • obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym,

 • zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz

 • podstaw wymiaru tych składek.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów