Poradnik Przedsiębiorcy

Pakiet medyczny dla zleceniobiorcy a koszty uzyskania przychodu

Zleceniobiorca otrzymuje od firmy pakiet medyczny, który stanowi dla niego przychód do opodatkowania. Jak w tej sytuacji ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodu z tytułu umowy zlecenie?

Przemysław, Opole

 

Dla zleceniobiorcy przychodem jest zarówno kwota wypłaconego wynagrodzenia, jak i wartość pakietu medycznego, który jest finansowany przez zleceniodawcę i stanowi dla zleceniobiorcy przychód z tytułu świadczeń otrzymanych w naturze.

Wysokość wynagrodzenia do opodatkowania to należność z tytułu umowy wraz z wartością pakietu medycznego. W związku z tym suma tych kwot powinna być brana pod uwagę przy wyliczeniu 20% kosztów uzyskania przychodów.